P3 Affärsverksamhet

Examensbenämning i grundexamen i affärsverksamhet är merkonom. Tävlingsuppgifterna i grenen är planerade så att de beaktar kraven på kunnande i arbetslivet.

Arbetsplatsen kan finnas i olika organisationer och gälla till exempel uppgifter med kundservice och försäljning, marknadskommunikation, visuellt försäljningsarbete, servicedesign, ekonomin, samt uppgifter inom kontors- eller bibliotekstjänster, i en bokföringsbyrå eller på egna ekonomiavdelningar i företag eller organisationer i olika branscher.

#mästare2023 #affärsverksamhet #VarPro

Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av grenen

Examensbenämning i grundexamen i affärsverksamhet är merkonom. Tävlingsuppgifterna i grenen är planerade så att de beaktar kraven på kunnande i arbetslivet.

En yrkeskunnig kundbetjänare och försäljare verkar alltid med kundens bästa och kan betjäna olika slags kunder. Hon/han har goda samarbets- och kommunikationsfärdigheter i vanliga servicekanaler och arbetar som medlem i ett team i olika arbetsorganisationer. En kundbetjänare kan söka information om produkterna och tjänsterna samt informerar kunderna om dem.

MästarePLUS-tävlingen är avsedd för studerande som behöver särskilt stöd i studierna inom yrkesutbildningen.

Tävlingen är en individuell tävling och har ingen övre åldersgräns.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna och kraven på kunnande baserar sig på bedömningskriterierna för N1-nivån i de obligatoriska examensdelarna i grundexamen i affärsverksamhet.  Den studerande/tävlande kan i den egna läroanstalten anhålla om erkännande av kunnande eller delyrkesprov på basis av det intyg som ges.

Styrgrupp

 • Marika Carlborg, Ammattiopisto Live   
 • Margit Heimo, Ammattiopisto Live  
 • Birgitta Lautaoja, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu 
 • Elina Pentikäinen, Savon ammattiopisto 
 • Kari Soininen, Savon ammattiopisto 
 • Tarja Vainionpää, Savon ammattiopisto 
 • Hennamari Antila, Kiipulan ammattiopisto 
 • Päivi Palviainen, Ammattiopisto Luovi 
 • Markus Kuvaja, Ammattiopisto Luovi 
 • Eero Löytömäki, Palvelualojen ammattiliitto 
 • Toni Penttala, K-Market Kivenlahti 
 • Katariina Melvas, Goodwill Pasila 
 • Tarja Heikkinen, Opetushallitus 
 • Heidi Viertola, Ammattiopisto Luovi 
 • Päivi Pynnönen, Hämeen ammattikorkeakoulu

”Restaurangföretagare genom merkonomstudierna”

Läs om karriärberättelser i branschen (ammattiosaaja.fi/sv).

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners