P3 Affärsverksamhet

Examensbenämning i grundexamen i affärsverksamhet är merkonom. Tävlingsuppgifterna i grenen är planerade så att de beaktar kraven på kunnande i arbetslivet.

Arbetsplatsen kan finnas i olika organisationer och gälla till exempel uppgifter med kundservice och försäljning, marknadskommunikation, visuellt försäljningsarbete, servicedesign, ekonomin, samt uppgifter inom kontors- eller bibliotekstjänster, i en bokföringsbyrå eller på egna ekonomiavdelningar i företag eller organisationer i olika branscher.

#mästare2023 #affärsverksamhet #VarPro

Semifinal

Sidan kommer att publiceras senare.

Final

Sidan publiceras i mars 2023.

Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av grenen

Examensbenämning i grundexamen i affärsverksamhet är merkonom. Tävlingsuppgifterna i grenen är planerade så att de beaktar kraven på kunnande i arbetslivet.

En yrkeskunnig kundbetjänare och försäljare verkar alltid med kundens bästa och kan betjäna olika slags kunder. Hon/han har goda samarbets- och kommunikationsfärdigheter i vanliga servicekanaler och arbetar som medlem i ett team i olika arbetsorganisationer. En kundbetjänare kan söka information om produkterna och tjänsterna samt informerar kunderna om dem.

MästarePLUS-tävlingen är avsedd för studerande som behöver särskilt stöd i studierna inom yrkesutbildningen.

Tävlingen är en individuell tävling och har ingen övre åldersgräns.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna och kraven på kunnande baserar sig på bedömningskriterierna för N1-nivån i de obligatoriska examensdelarna i grundexamen i affärsverksamhet.  Den studerande/tävlande kan i den egna läroanstalten anhålla om erkännande av kunnande eller delyrkesprov på basis av det intyg som ges.

Styrgrupp

Medlemmarna i styrgruppen kommer att publiceras senare.

”Restaurangföretagare genom merkonomstudierna”

Läs om karriärberättelser i branschen (ammattiosaaja.fi/sv).

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.