304 Floristik

Den som avlagt kompetensområdet inom blomster- och trädgårdshandel kan presentera, sälja och prissätta produkter, tillbehör och tjänster inom blomster- och trädgårdshandeln. Hen kan marknadsföra, ge råd åt kunder samt tillverka och sälja binderiarbeten och andra produkter inom branschen. Hen kan hantera växter och säkerställa att de är i försäljningsbart skick samt ta hand om försäljningsutrymmen.

I tävlingen kan även studerande inom yrkesexamen inom trädgårdsbranschen delta. Yrkesbenämningen för yrkesexamen är florist.

#mästare2023 #floristik #VarPro

Semifinal

Sidan kommer att publiceras senare.

Final

Sidan publiceras i mars 2023.

Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Uppgifterna i floristik baserar sig på grundexamen inom trädgårdsbranschen, kraven i kompetensområdet för blomster- och trädgårdshandel. Tävlingsuppgifterna baserar sig på målen för examensdelarna Blomsterbinderi och Arbetet i en butik inom trädgårdsbranschen.  

Tävlingen är en individuell tävling utan övre åldersgräns.

Krav på kunnande

En framgångsrik tävlande ska kunna välja binderimaterialet i enlighet med form- och färglära samt enligt kundens önskemål. Den tävlande ska på ett ändamålsenligt sätt kunna hantera och hålla binderimaterial i gott skick samt kunna ställa fram material och binderiarbeten på ett säljande sätt.

Den tävlande ska självständigt och snabbt kunna göra binderiarbeten som saluförs i en blomsteraffär och främja rutiner som är hållbara och upprätthåller arbetsförmågan. Hen kan prissätta, presentera och sälja produkter. Den tävlande ska också kunna skapa infomaterial som behövs som stöd i kundbetjäningen, underhålla och packa in binderiarbeten samt hålla arbetspunkten ren och snygg. Den tävlande förstår betydelsen av samarbete och interaktion i sitt arbete samt agerar utgående från kundens behov och önskemål.

Grenansvariga

Styrgrupp

Medlemmarna i styrgruppen kommer att publiceras senare.

”Från trädgårdsmästare till floristmästare”

Läs om karriärberättelser i branschen (ammattiosaaja.fi/sv).

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.