P5 Logistik

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på grundexamen i logistik. Examensbenämningarna i grundexamen är chaufför, busschaufför, kombinationsfordonsförare, flygplatsarbetare och lagerförvaltare.

Beroende på kompetensområde kan arbetet utföras till exempel i ett transportföretag inom person- eller godstrafiken, inom industrin, på en flygplats, i olika företags lager, hos staten eller i en kommun.


#mästare2023 #logistik #VarPro

Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En person som har avlagt grundexamen inom logistik får kunskaper inom de grundläggande färdigheterna inom logistik, så som mottagning och förvaring av varor, insamling och distribution av varor, inventering och saldohantering samt truckförarens uppgifter. Kännedom om lagerekonomi och dess inverkan på företagets ekonomi samt grunderna i de internationella materialfunktionerna.

De som avlagt grundexamen inom logistik placerar sig inom handelns, industrins, kommunikationens eller den offentliga sektorns tjänst.


Den tävlande använder arbetskläder från den egna läroanstalten. Det är tillåtet att använda personliga hjälpmedel i tävlingen, men detta ska i så fall meddelas på förhand eller vara fastställt i reglerna.

MästarePLUS-tävlingen är för studerande inom yrkesutbildningen som är i behov av särskilt stöd. Tävlingen är en individuell tävling och utan övre åldersgräns.

Krav på kunnande

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på grundexamen inom logistik, kraven på yrkeskunskap inom kompetensområdet för lagerservice samt på arbetslivets krav. Som bedömningsskala används G3-nivån. Tävlingsuppgifterna kan användas som yrkesprov.

Styrgrupp

  • Jarmo Alén, Ammattiopisto Live 
  • Juha Pölönen, Ammattiopisto Live 
  • Christian Falenius, Ammattiopisto Spesia 
  • Jaakko Lehmusperä, Wurth 
  • Henry Mäkinen, Logitri 
  • Johanna Rautio, AEL-Amiedu Oy/Taitotalo 

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners