301 Kundbetjäning och försäljning

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i affärsverksamhet. Examensbenämningen i grundexamen är merkonom.

För dem som avlagt grundexamen i affärsverksamhet kan arbetet i olika slags organisationer beroende på kompetensområdet gälla till exempel uppgifter med kundservice och försäljning, visuellt försäljningsarbete, servicedesign, ekonomi samt uppgifter med kontors- eller bibliotekstjänster, i en bokföringsbyrå eller på ekonomiavdelningar i företag eller organisationer i olika branscher.

#mästare2023 #kundbetjäningochförsäljning #VarPro

Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenen baserar sig på målen och bedömningskriterierna i examensgrunderna för grundexamen i affärsverksamhet, merkonom. Tävlingsuppgifterna mäter kunnande på kravnivån berömliga i examensdelar inom grundexamen i kundbetjäning och försäljning. I arbetsuppgifterna i kundbetjäning och försäljning innefattar olika betjänings- och försäljningssituationer.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Den tävlande ska kunna kartlägga kundens behov och på ett lönsamt sätt sälja produkter som motsvarar kundens behov samt betjäna kunderna på ett kundinriktat sätt i olika miljöer. Den tävlande ska klara av kundbetjäningssituationer på ett främmande språk (engelska). Den tävlande arbetar på ett företagsamt sätt, ekonomiskt och kvalitativt, välorganiserat och initiativrikt samt utför arbetet med rätta apparater och redskap med tanke på arbetssäkerheten och hållbar utveckling.

Stygrupp

 • Minna Järvinen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Riitta Hartikka, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Konsta Ojanen, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Elina Pentikäinen, Savon ammattiopisto 
 • Kari Soininen, Savon ammattiopisto 
 • Miia Moilanen, Savon ammattiopisto
 • Tarja Vainionpää, Savon ammattiopisto 
 • Minttu Kilpinen, Mercuria 
 • Eero Löytömäki, Palvelualojen ammattiliitto Pam
 • Minna Taivassalo, Opetushallitus 
 • Mari Liikanen, Kesko Oyj

”Kundservice är bäst”

Läs om karriärberättelser i branschen (ammattiosaaja.fi/sv).

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

 • Svart Omnia logo.

Evenemangets huvudsamarbetspartners