AN3 Drönarflygning

Visste du att man inom polisen också utbildar piloter? Obemannade luftfarkoster är verktyg i vardagen för polisen. Med ögon som finns i luften söker man oftast en människa, dokumenterar en brottsplats eller producerar en lägesbild av en händelse. Polamk utbildar fjärrpiloter och utvecklar polisens luftfartsverksamhet. Vid Mästare-evenemanget presenterar vi såväl utrustning som polisens utbildning. Flyguppvisningar arrangerar vi när vädret tillåter.

Samarbetspartners i grenen: Polisen och Polamk.

#mästare2023 #drönarflygning #VarPro

Vad är det frågan om vid en drönarflygning?

Inom polisen i Finland har obemannade luftfarkostssystem (UAS) använts som stöd för den operativa verksamheten från år 2016. Vi har snabbt avancerat till en av världens ledande polisorganisationer inom obemannad luftfart.

Med flygverksamheten ökar polisarbetets produktivitet, förbättras arbetets kvalitet, främjas arbetssäkerheten och produceras annat mervärde för polisen, som t.ex. att de operativa ledarnas lägesmedvetenhet förbättras.

Var kan man lära sig drönarflygning? Vem undervisar i det?

Polisen har ett eget utbildningssystem för obemannad luftfart som Polisyrkeshögskolan ansvarar för. Utbildningen av fjärrpiloter är en del av polisens fortbildningsutbildning och till den kan man söka snart efter att man blivit klar med polisutbildningen

Vad används drönare till?

Obemannade luftfarkoster kan användas i alla polisuppgifter.  År 2022 genomförde polisen över 4000 operativa flyguppgifter. Enligt statistiska uppgifter är de vanligaste användningshändelserna spaning (vilsegångna/försvunna eller personer som flyr undan polisen), dokumentation (bl.a. flygfotografering av brottsplatser för förundersökning) och lägesbild (till stöd för ledning och annan verksamhet).

Vem använder drönare och i vilka arbetsuppgifter?

Endast en polis som innehar behörighet enligt Polisstyrelsens föreskrifter och med godkänt avlagt fjärrpilotutbildningen får använda en obemannad luftfarkost.

Behöver man beakta något särskilt när man använder drönare?

Enligt luftfartsnormerna är polisens luftfartsverksamhet statens luftfart. Det för med sig vissa privilegier, men samtidigt också en särskild aktsamhetsskyldighet. Polisen hamnar att agera i varierande förhållanden och uppgifterna innehåller olika risker. Inom luftfarten är säkerheten särskilt viktig och därför gör polisen en noggrann riskbedömning som en del av flygförberedelserna.

Yrkesuppvisningsgren AN3 Drönarflygning i Hagalund idrottspark

Yrkesuppvisningsgren AN3 Drönarflygning i Hagalund idrottspark

Polisen är där, där människorna också är – denna gång i kunnandets kärna vid Mästare2023 -evenemanget.

Yrkesuppvisningsgrenen hittar du på uteområdet i Hagalund idrottspark. Välkommen att följa grenen!

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners