607 Maskinmontering och underhåll

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i maskin- och produktionsteknik. Examensbenämningen i grundexamen är Maskinmontör.

Arbetsplatsen kan vara till exempel inom teknologiindustrin, pappersindustrin och inom livsmedelsindustrins produktionsmiljö.

mästare2023 #maskinmonteringochunderhåll #VarPro

Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenen för maskinmontering och underhåll grundar sig på grundexamen i maskin- och produktionsteknik samt på arbetslivets krav på unga arbetstagare. 

En maskinmontör arbetar med installations-, ibruktagnings- och underhållsuppgifter inom industrianläggningar och företag som arbetar med olika typer av underhåll.

Enligt befattningsbeskrivningen kan arbetsuppgifterna bestå av installation av mekaniska maskinelement, smörjningsservice samt installationsarbeten med hydraulik och pneumatik.

Tävlingen är en individuell tävling.

Finalen 2023 förverkligas enligt följande:  

 • 9-10.5.2023 Koulutuskeskus Salpaus, Lahtis
 • 11.5.2023 Ilmatar Areena, Esbo.

Krav på kunnande

I tävlingsuppgifterna betonas ett dynamiskt kunnande i formen av problemlösning. Utmaningarna gäller val av material, installations- bruktagnings- och kontrolluppgifter inom följande del-områden:

 • förmågan att läsa bilder och grafer/scheman
 • mekaniska maskininstallationer och lagerarbete
 • installationsuppgifter med hydraulik och pneumatik
 • Problemlösningsförmåga

Dessutom betonas:

 • Kunnande inom arbetarskydd
 • arbetarskydd, ergonomi, att upprätthålla funktionsförmågan
 • Arbetarskyddet betonas via det absoluta kravet på att använda personlig skyddsutrustning och det är även ett krav för att komma in på tävlingsområdet.

Styrgrupp

 • Anssi Mikkola, Koulutuskeskus Salpaus 
 • Ari Tolvanen, Savon ammattiopisto 
 • Jari Honkanen, Länsirannikon koulutus Oy WinNova 
 • Antti Lyhteilä, Tampereen seudun ammattiopisto 
 • Ismo Kumakari, Oy SKF Ab 
 • Aki Sihvonen, Liukkosen Pultti Oy 
 • Kari Hyytiä, Teollisuusliitto ry 
 • Jari Kinnunen, Teknologiateollisuus ry 
 • Simo Lahtinen – Konecranes Oy
 • Petri Salonen – Halton Marine Oy

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners