AN1 Framtida livsmedelsteknologier

Visste du att växter kan odlas utan mylla och att växter kan växa ’ovanpå varandra’ i växthus?

#mästare2023 #framtidalivsmedelsteknologier #VarPro

Vad för gren är det frågan om?

Vertikal odling eller flerskiktsodling är en form av odling där örter, sallader, bär och i framtiden också proteinrika grödor växer ovanpå varandra i flera våningsplan. Vertikal odling är en växande primärproduktionsmetod som erbjuder en lösning på många utmaningar inom traditionell odling.

Vertikal odling möjliggör livsmedelsproduktion i kontrollerade förhållanden oavsett plats, årstid eller rådande väderförhållanden. I ett slutet system kan mängden ljus, näringsämnen och vatten som används justeras enligt växtsort, plantstorlek och krav för tillväxt.

Många vertikala odlingssystem odlar växter med hydroponik, det vill säga växter odlas utan mylla och får de näringsämnen de behöver från en näringslösning som matas direkt till växternas rotsystem.

Var kan man lära sig om ämnet? Vem undervisar i det?

Man kan bekanta sig med vertikal odling vid flera olika yrkesläroanstalter, åtminstone inom olika utvecklingsprojekt.

Var och när används livsmedelsteknologi?

Kommersiella vertikala odlingar finns hos flera producenter i Finland, och småskaliga vertikala odlingsenheter används i restauranger.

Växter som odlas på plats är närproducerade och riktigt lokal mat. Teknologin kan också utnyttjas på ställen där det är brist på utrymme eller vatten, till exempel på arktiska områden, i öknar eller storstäder.

Vem använder metoden och i vilka arbetsuppgifter används den?

Till exempel trädgårdsarbetare, kockar, köksmästare, ägare och anställda i dagligvarubutiker, hotellanställda.

Yrkesuppvisningsgren AN1 Framtida livsmedelsteknologier i Hagalund idrottspark

På yrkesuppvisningsområdet i Metro Arenan får man bekanta sig med ett aeroponiskt vertikalodlingsskåp där örter odlas för restaurangbruk.

I FM-tävlingsområdet för grenarna inom kosthållstjänster används en örtkåpa av kockar och servitörer.

Besökarna får smaka på örter odlade i vertikala odlingskåpor och pröva på att fortplanta örter från sticklingar.

Vertikal odling presenteras på Mästare-evenemanget av representanter för företaget Arctic Farming i samarbete med Omnias studerande inom trädgårdsbranschen.

Evenemangets huvudsamarbetspartners