309 Hästskötsel

Grenens uppgifter baserar sig på grundexamen inom hästhushållning. Examensbenämningar i grundexamen inom hästhushållning är hästskötare, handledare inom hästservice (förnyade examensgrunderna 2021) och ridinstruktör.

Handledare inom hästservice eller ridinstruktör arbetar som självständiga arbetstagare eller företagare vid ridstall, stall som bedriver hästuppfödning eller i företag som producerar hästtjänster. Handledare inom hästservice handleder kunder i grenar enligt sin specialisering och undervisar i hästkunskap. Ridinstruktörer undervisar i ridning och hästkunskap.

mästare2023 #hästskötsel #VarPro

Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Hästskötare som avlagt grundexamen inom hästhushållning kan genom det kunnande som de uppnått via valbara examensdelar sköta trav- eller ridhästar, tillverka och reparera hästutrustning, utföra vanlig skoning, skola ridhästar eller arbeta som hästskötare i mångsidiga miljöer.

Uppgifterna i hästskötsel baserar sig på kraven i grundexamen inom hästhushållning (2021). Uppgifterna baserar sig på examensdelarna daglig hästskötsel, arbete med grundläggande uppgifter inom hästhållning, att sköta hästarnas motion, transport av hästar och arbete i ett företag inom hästbranschen. Kravnivån är enligt nivån berömliga i examensgrunderna.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

En framgångsrik tävlande kan sörja för hästens välbefinnande under olika förutsättningar och syften, till exempel i det dagliga arbetet med hästskötsel, när hästen rör sig och vid skötsel av hovarna. Den tävlande känner till hästens beteende och basala behov och kan hästspecifikt anpassa sin kunskap och sina färdigheter.

Förutom kunnande inom hästskötsel ska den tävlande också ha färdigheter inom företagsamhet och kundbetjäning. Den tävlande är ansvarsfull, tar egna initiativ, är kvalitetsmedveten och har samarbetsförmåga samt är kostnadsmedveten och har tillägnat sig principerna om en hållbar utveckling. Den tävlande planerar sitt arbete och beaktar arbetssäkerheten. Han/hon förstår vilken betydelse den egna hälsan och arbetsförmågan har för stallföretagets verksamhet.

Styrgrupp

  • Meija Lahtinen, Koulutuskeskus Salpaus 
  • Tiia Järvinen, Koulutuskeskus Salpaus 
  • Katri Korpi, Harjun Oppimiskeskus 
  • Satu Nasrelarab, Ylä-Savon Ammattiopisto 
  • Tiina Loisa, Axxell 
  • Päivi Niska, Ypäjän Hevosopisto 
  • Sanna Jämsä, Ypäjän Hevosopisto 
  • Riikka Pajuvesa-Korkala, Koulutuskeskus Brahe 
  • Veera Leinonen, Koulutuskeskus Brahe 
  • Marianne Hyyrynen, Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners