406 Elinstallation

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom el- och automationsteknik. Examensbenämningarna i grundexamen är automationsmontör och elmontör.

Beroende på kompetensområde kan arbetet till exempel gälla yrkesuppgifter som hänför sig till produktion, distribution och överföring av el, elektrifiering, reparationer och service av elinstallationer samt automation och underhåll.

#mästare2023 #elinstallation #VarPro

Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En elmontör utför installations-, drifts- och serviceuppgifter i industrianläggningar, installationsföretag av elnät och i entreprenadfirmor inom elbranschen. Beroende på befattningsbeskrivningen kan arbetsuppgifterna bestå av installation av eldistributionsnät, installation av belysning och apparatur i fastigheter samt olika slags installationer av svagströmssystem, programmering, reparation och kundbetjäning.

Tävlingsuppgifterna baserar sig på arbetsuppgifter som mäter den omfattande yrkesskicklighet som förutsätts hos elmontörer. Man har strävat efter att utforma uppgifterna så att de i så stor utsträckning som möjligt påminner om genuina arbetsuppgifter för en elmontör.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (3) i examensgrunderna för grundexamen inom el- och automationsteknik samt på arbetslivets krav på unga arbetstagare. De som avlagt examen arbetar som elmontörer.

Vid elinstallationsarbeten lägger man särskild vikt vid att arbetet utförs på ett säkert sätt, att branschens bestämmelser följs och att slutresultatet har en kvalitativt hög nivå. Man fäster också uppmärksamhet vid arbetsmetoder, förmåga att läsa ritningar, materialkännedom och kostnadsmedvetenhet samt samarbetsförmåga och dokumentation.

Styrgrupp

 • Ari Hulkkonen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Juha Turu, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Tomi Ahokas, Opetushallitus 
 • Marko Lindholm, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 
 • Tuomas Kamunen, Savon Ammattiopisto 
 • Veikko Tervonen, Savon Ammattiopisto 
 • Seppo Kuusikko, Päätuomari 
 • Juha Liiten, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria 
 • Sami Karjalainen, Kainuun ammattiopisto 
 • Sakari Hannikka, ABB 
 • Tuomo Lahtinen, Ylä-Savon ammattiopisto 
 • Peter Waltonen, Yrkesinstitutet Prakticum 
 • Sebastian Långström, Yrkesinstitutet Prakticum 

”Omväxlande arbetsuppfigter och problemlösning”

Läs om karriärberättelser i branschen (ammattiosaaja.fi/sv).

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners