602 Elektronik och robotik

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i datateknik och datakommunikationsteknik. Examensbenämningarna i grundexamen är elektronikmontör och ICT-montör.

Arbetsuppgifterna kan gälla till exempel att installera och ta i bruk datakommunikationsanläggningar och datorer i bostäder och affärsfastigheter, samt testning, reparation och ibruktagande i anslutning till elektronikproduktion eller olika kundbetjäningsarbeten i anslutning till service och installation.

#mästare2023 #elektronikochrobotik #VarPro

Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Ett av elektronikens tillämpningsområden är robotik. Robotik är en framtidsbransch under snabb utveckling som man kan vänta sig mycket av. Robotik är redan nu en viktig del inom industrin och även i andra branscher. Robotikens tillämpningar används i stor omfattning i tillverkningsindustrin, inom lantbruket, i trafiken, i gruvor och inom hälsovården. Säkerhetssektorn, det militära bruket och rymdindustrin utgör helt egna tillämpningsområden. Robotarna tar sig dit människor inte når. Robotarna räddar människor ur ruiner och färdas till andra planeter.

En robot är ett elektroniskt system där den mikroprocessorstyrda elektroniken interagerar med sin omgivning. Roboten observerar sin omgivning med hjälp av olika givare och ändrar sitt rörelsetillstånd genom manövreringsdon. Programmeringen i roboten avgör hur den beter sig. Mikroprocessorn följer programminnets kommandon i alla sina aktiviteter. Kommandona kallas programkoder. 

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

En elektronikmontör som avlagt grundexamen i datateknik och datakommunikationsteknik kan utföra olika tillämpade arbetsuppgifter inom installation, service eller kundbetjäning inom elektronikbranschen. Centrala kompetensområden är installation och underhåll av inbäddade system.

Noggrannare krav på kunnande i Mästare-tävlingen finns i följande examensdelar för elektronikmontörer:

  • yrkeselektronik
  • inbäddade tillämpningar och projektarbete.

Styrgrupp

  • Jyrki Louhi, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
  • Matti Kukkola, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
  • Petri Koskinen, Kouvolan ammattiopisto EduKo 
  • Jari Koskinen, Kouvolan ammattiopisto EduKo 
  • Keijo Salonen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 
  • Jussi Ahonen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 
  • Tommi Siren, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

”Elektronikmontören Joonatans studier bestod av intressanta projekt”

Läs om karriärberättelser i branschen (ammattiosaaja.fi/sv).

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners