205 Datorer och nätverk

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i informations- och kommunikationsteknik. Examensbenämningarna är IT-stödperson och datanätsinstallatör.

Arbetsuppgifterna kan vara till exempel datakommunikations kablage, installationer av datakommunikation, datorer och informationssystem, ibruktagnings- och underhållsarbeten samt kundbetjäning kopplat till service- och installationsarbete och Service Desk.

#mästare2023 #datorerochnätverk #VarPro

Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

I arbetet testas de tävlandes färdigheter i installation av apparatur och mjukvara samt i underhåll, installation och underhåll av informationssystem, byggande och underhåll av datakommunikationsnät samt problemlösningsfärdigheter. Bedömningen av tävlingsuppgifterna baseras på funktionalitet och uppgjord dokumentering.

De tävlande förutsätts ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska samt en smidig kundbetjäningskompetens i stöduppgifter inom den egna branschen. Programvaran och källmaterialet som används i tävlingen är i regel på engelska. Tävlingsuppgifterna är på finska. Om det i finalen finns tävlanden som har svenska som modersmål, får de uppgifterna på svenska.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

 • installera, montera ihop, uppdatera och serva datorer
 • installera, konfigurera och underhålla datorns operativsystem
 • installera, konfigurera och underhålla datorns programvara
 • planera kravenliga lokalnät (fysisk planering, distribution av nätadresser)
 • dra kablar och koppla det lokala nätverket enligt standarder (optisk fiber, koppar och trådlöst)
 • installera, konfigurera och underhålla arbetsstationer inom det lokala nätverket
 • installera, konfigurera och underhålla aktiv nätverksutrustning inom lokala nät
 • installera, konfigurera och underhålla servrar med definierade grunduppgifter och separata uppgifter
 • fungerar som administratör av nätet
 • ta i bruk och konfigurera molntjänster och -system
 • ta i bruk och konfigurera mobila enheter
 • utforma och upprätthålla den dokumentation som krävs
 • beakta branschens allmänna säkerhetsbestämmelser och beakta arbetssäkerheten
 • ansvara för och upprätthålla dataskyddet
 • följa bestämmelserna om elsäkerhet
 • söka, sammanställa och dra nytta av information inom olika arbetsuppgifter
 • på ett mångsidigt sätt dra nytta av problemlösningsförmåga i olika situationer
 • fungera på ett samarbetsvilligt och konstruktivt sätt i kundbetjäningssituationer.

Styrgrupp

 • Erkki Oja, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia  
 • Timo Räsänen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia  
 • Kimmo Liljeroos, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova   
 • Marko Miettinen, Savon ammattiopisto  
 • Matti Hallikainen, Savon ammattiopisto  
 • Mikko Lundahl, Turun ammatti-instituutti  
 • Marianna Virtanen, Turun ammatti-instituutti  
 • Mikko Hiltunen, Koulutuskuntayhtymä OSAO  
 • Seppo Aapa, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners