205 Datorer och nätverk

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i datateknik och datakommunikationsteknik samt grundexamen i informations- och kommunikationsteknik. Examensbenämningarna är ICT-montör inom grundexamen i datateknik och datakommunikationsteknik samt datanätsinstallatör och IT-stödperson inom grundexamen i informations- och kommunikationsteknik.

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i examensgrunderna för Datanätsinstallatör och IT-stödperson samt ICT-montör. I tävlingen gör yrkeskunniga inom IT-branschen ett modulärt kundarbete.

#mästare2023 #datorerochnätverk #VarPro

Semifinal

Sidan kommer att publiceras senare.

Final

Sidan publiceras i mars 2023.

Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

I arbetet testas de tävlandes färdigheter i installation av apparatur och mjukvara samt i underhåll, installation och underhåll av informationssystem, byggande och underhåll av datakommunikationsnät samt problemlösningsfärdigheter. Bedömningen av tävlingsuppgifterna baseras på funktionalitet och uppgjord dokumentering.

De tävlande förutsätts ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska samt en smidig kundbetjäningskompetens i stöduppgifter inom den egna branschen. Programvaran och källmaterialet som används i tävlingen är i regel på engelska. Tävlingsuppgifterna är på finska. Om det i finalen finns tävlanden som har svenska som modersmål, får de uppgifterna på svenska.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

 • installera, montera ihop, uppdatera och serva datorer
 • installera, konfigurera och underhålla datorns operativsystem
 • installera, konfigurera och underhålla datorns programvara
 • planera kravenliga lokalnät (fysisk planering, distribution av nätadresser)
 • dra kablar och koppla det lokala nätverket enligt standarder (optisk fiber, koppar och trådlöst)
 • installera, konfigurera och underhålla arbetsstationer inom det lokala nätverket
 • installera, konfigurera och underhålla aktiv nätverksutrustning inom lokala nät
 • installera, konfigurera och underhålla servrar med definierade grunduppgifter och separata uppgifter
 • fungerar som administratör av nätet
 • ta i bruk och konfigurera molntjänster och -system
 • ta i bruk och konfigurera mobila enheter
 • utforma och upprätthålla den dokumentation som krävs
 • beakta branschens allmänna säkerhetsbestämmelser och beakta arbetssäkerheten
 • ansvara för och upprätthålla dataskyddet
 • följa bestämmelserna om elsäkerhet
 • söka, sammanställa och dra nytta av information inom olika arbetsuppgifter
 • på ett mångsidigt sätt dra nytta av problemlösningsförmåga i olika situationer
 • fungera på ett samarbetsvilligt och konstruktivt sätt i kundbetjäningssituationer.

Styrgrupp

Medlemmarna i styrgruppen kommer att publiceras senare.

“Elektronikmontören Joonatans studier bestod av intressanta projekt”

Läs om karriärberättelser i branschen (ammattiosaaja.fi/sv).

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.