Materialbank

Logotyper

Material för arrangörer av Mästere-semifinalen

Material till sociala medier

Du kan dra nytta av dessa bottnar i dina kanaler, till exempel Instagram. De länkade bottnarna styr dig till Canva, där du kan redigera enligt eget behov och sätta till läroanstaltens logo eller dylikt.

Övrigt material

Arkivett

Evenemangets huvudsamarbetspartners