605 Svetsning

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i maskin- och produktionsteknik. Examensbenämningarna i grundexamen är maskinautomationsmontör, maskinmontör  verkstadsmekaniker, plåtslagare-svetsare och plast- och gummiprodukttillverkare. 

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatserna finnas till exempel i företag inom maskin- och metallindustrin i mekaniska, reparations- och andra verkstäder och på varv eller fabriker i olika slags installations-, automations- och monteringsarbeten samt i arbeten med påfyllning och underhåll av maskiner.

#mästare2023 #plåtochsvetsning #VarPro

Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i grundexamen inom maskin- och produktionsteknik, kompetensområdet för plåtslagare-svetsare. De tävlande får ritningar och anvisningar (skriftliga och / eller muntliga, vid behov även på svenska) för tävlingsuppgifterna, och tillverkar därefter tävlingsarbetena av det material som finns tillgängligt.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

En framgångsrik tävlande ska behärska följande delområden:

 • ritningsläsning, mått, toleranser, svetsbeteckningar
 • kännedom om och förmåga att hantera material och tillsatsämnen, stål, rostfria
 • svetsningsfärdigheter i enlighet med examensfordringarna, svetsmetoder 135, 136, 111, 141
 • termisk skärning, plasma eller gasskärning (med redskap av typen AGA X11)
 • manuell och maskinell plåtbockning
 • behärskande av de vanligaste maskinerna och handverktygen inom branschen
 • ekonomiskt tänkande och kostnadsmedvetenhet
 • nyckelkompetenser för livslångt lärande
 • beaktande av arbetssäkerhet, ergonomi, upprätthållande av arbetsförmågan samt principerna för hållbar utveckling.

Styrgrupp

 • Joni Tuuri, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Juha Rautamies, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Vesa Piikkilä, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
 • Tero Miettinen, Savon koulutuskuntayhtymä
 • Juha Kauhanen, Savon koulutuskuntayhtymä
 • Jukka Saastamoinen, Savon koulutuskuntayhtymä
 • Matti Suihkonen, Etelä-Savon ammattiopisto
 • Mauri Liekola, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedu
 • Peter Stagnäs, Vaasan ammattiopisto Vamia
 • Keijo Kivioja, Koulutuskuntayhtymä Osao
 • Pasi Raekorpi, Kemppi oy

”Svetsaren hittar alltid jobb”

Läs om karriärberättelser i branschen (ammattiosaaja.fi/sv).

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners