Ankomst och parkering

Välkommen att trivas på Mästare2023-evenemanget som är öppet för alla och avgiftsfritt!

Nonstop-buss

Mellan evenemangsområdena kör en nonstop-buss rutten Hagalund Idrottspark-Suomenoja-Hagalund Idrottspark.

Vid Suomenoja-enheten kan du bekanta dig med grenarna 101 Fordonsteknik och 102 Bilskadereparation.

Vi rekommenderar att man använder kollektivtrafik

Till evenemangsområdet i Hagalund idrottspark kommer man behändigt med Metro genom att anlända till station Idrottsparken (lansimetro.fi).

Se rutter och trafikmedel i HRT:s (fi. HSL) ruttguide (hsl.fi)

Parkering

Evenemangsområdet har inga parkeringsplatser.

Evenemangsområdets kartor

Se alla kartor här.

Evenemangets huvudsamarbetspartners