Miniseminarier i Metro Arena

I Esbo Metro Arenas aula arrangeras 9–10.5. informativa tillfällen, paneldebatter och föreläsningar som aktiverar publiken. Gå med för att lyssna och diskutera!

Miniseminarie-dagarnas program är uppbyggd av olika organisationers och aktörers debatter samt av aktiverande föreläsningar och presentationer. Publiken kan få träffa talarna efter deras egna framträdanden vid en popup-monter i åhörarnas närhet.

Tidtabell

Tisdag 9.5.

Kl. 9–9.45 

Arbetslivets spelregler – vår lilla guide i början av din karriär

Juho Loukiala, ArbetarskyddsinspektörRFV

Kl. 10–10.45  

Framtidens hållbarhetsexperter – yrkesutbildningskunnande möter samhällets och arbetslivets behov

VASKI -projektet 
Arja Paakkola-Saarinen, Omnia
Liisa Poussa, Sitra
Satu Kattilamäki, HOK-Elanto

Kl. 11–11.45    

Ensamma i yrkes – hur stödja studerande som valt en yrkesgren som är otypisk för deras kön?

Sari Miettinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus / Turun yliopisto
Anne Norema, Stadin ammatti- ja aikuisopisto
Susi Nousiainen, Tampereen yliopisto
Aleksandra Snäll, logistikstuderande, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Ekvalita

Kl. 12-12.45     

Ungdomsverkstäderna som främjare av yrkeskunnande

Marianne Selin
Mauri Laine
Thomas Mattson
Monica Seppälä
verkstadsungdom, Verkstäderna, Omnia 

Kl. 13–13.45     

Hur skulle Hoiwa kunna lösa bristen på arbetskraft?

Fadumo Ali, Hoiwa Oy 

Kl. 14–14.45    

Bilbranschen är framtidens arbetsplats

Jouko Sohlberg, AKL
Tiina Tanninen
Juha-Pekka Virta, Egenmekaniker
Jaana Kuivalainen, Volvo Car Finland
Joonas Puhakka, Sport Car Center Volvo 

Kl. 14.55–15.10    

Flerspråkig arbetskraft och pedagogiskt stöd för introduktionen, Omnias kompetenscentrum

Vad kan Omnias kompetenscentrum för invandrare erbjuda företag för sysselsättning av personer med främmande språk som modersmål?  

Leena Lempinen och Maiju Mäkelä

Kl. 15.30–16.30   

Lär dig och utöva en hobby i Espoon työväenopisto!

Anna-Maija Iskanius, branschrektor, Omnia
Elina Nissinen, studiehandledare, Omnia
Anna Schier, koordinator, Omnia
Ida Tuina planeringslärare, Omnia
Terttu Vallin, lärare i gymnastik och dans, Omnia
Roman Shalamov, 3D-lärare, Omnia 
Satu Luhtanen, digilärare, Omnia

Tillfället faciliteras av Minna Kattellus.

Onsdag 10.5.

Kl. 9–9.45 

Arbetslivets spelregler – vår lilla guide i början av din karriär

Juri Sivonen, ArbetarskyddsinspektörRFV

Kl. 10–10.45 

Finlands Fackförbunds Centralorganisation och olika fackförbund presenterar frågor och svar gällande sommararbete

Katja Syvärinen, FFC:s viceordförande
Experter från FFC och fackförbund deltar och diskuterar

Kl. 11–11.45 

Lär känna arbetslivets spelregler!

Jussi Kukkola, FFC
Saku Jokisalo, FFC 

Kl. 12–12.45 

Gubbes berättelse – det populäraste deltidsarbetet i Finland

Alina Viitala, Gubbe
Petra Keinänen, Gubbe 

Kl. 13–13.45 

”Arbete, arbetspraktikplatser och välmående” Vad erbjuder organisationerna de studerande och dem som är på väg ut i arbetslivet?

Johanna Syren, Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret (Mångkulturella barn och unga i Esbo)  
Janne Erkka, HyTe ry, Gradus projektet 
Amirita Singh, Familia ry, MunDuo ungdomsverksamhet
Kaisa Kauhanen, HyTe ry, OLKA verksamhet 
Suvi Salo, erfarenhetsexpert/praktiserat i organisationen 

Konferencier: Jussi Sorsimo, HyTe ry, utvecklingschef

Kl. 14–14.15 

Kan jag bli en skicklig ledare?

Sami Kollanus, Omnia
Pirkko Taipale, Omnia

Kl. 14.15–14.30 

Bättre kundupplevelser med service design

Hanna KiuruOmnia

Kl. 14.30–14.45 

Yrkes- och speicalyrkesexamina vid utveckling av personalens kunnande, case Esperi Care Oy

Annukka Honkonen, Omnia

Kl. 15.00–15.25 

Textil- och modebranschen tågar

Omnias Studerande inom textil- och modebranschen 

Kl. 15.30–16.30 

Lär dig och välj en hobby i Espoon työväenopisto!

Anna-Maija Iskanius, branschrektor, Omnia
Elina Nissinen, studiehandledare, Omnia
Anna Schier, koordinator, Omnia
Ida Tuina planeringslärare, Omnia
Terttu Vallin, lärare i gymnastik och dans, Omnia
Roman Shalamov, 3D-lärare, Omnia 
Satu Luhtanen, digilärare, Omnia

Tillfället faciliteras av Minna Kattellus.

Du är möjligen intresserad av

Öppningsceremoni för evenemanget Mästare2023 Esbo

När: Måndag 8.5.2023 kl. 14.00–15.30Var: Hagalund idrottshall, tillställning för inbjudna […]

Avslutningsceremoni Mästare2023 Esbo

När: Torsdag 11.5.2023 kl. 14.45–16.30Var: Hagalund idrottshall, tillställning för inbjudna […]

Evenemangstorget i Metro Arena

Utställare i Esbo Metro Arenans aula 9.–10.5. är Mästare2023-evenemangets huvudsamarbetspartners och representanter […]

Evenemangets huvudsamarbetspartners