401 Snickare / Semifinal

Tid

Onsdag 1.2.2023

Tävlingsplatser

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Ojakkalantie 6
03100 Nummela

Keuda, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Wärtsilänkatu 7
04410 Järvenpää

Koulutuskuntayhtymä OSAO
Kotkantie 2 A
90250 Oulu

Esedu, Etelä-Savon ammattiopisto
Raviradantie 4-6
50100 Mikkeli

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingstiden är kl. 9-16. Tid för att tillverka tävlingsuppgiften är 6 timmar.

Material och utrustning

Förutom på förhand bearbetade egna råämnen får de tävlande också använda grenområdets maskiner och anordningar.
Tillverkningen av produkten sker med träbearbetningsmaskiner och redskap för snickeribranschen.

Varje tävlande får använda en egen hyvelbänk eller motsvarande arbetspunkt med eluttagspunkt. Den tävlande ska förvara sina egna arbetsredskap på sitt eget arbetsområde. Om två eller flera tävlande deltar från samma läroanstalt kan det hända att de har gemensamma elverktyg, och därför kan de tävlande få placeras vid arbetsbord bredvid varandra.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • fotoförsett identitetsbevis
 • Material som angetts i en särskild anvisning.
 • Snickarens mått (rullmått, skjutmått, vinkelhake, gradmätare/vinkelmätare)
 • Festool Domino förbindningsfräs, 6 mm domino frässtål och som frästillbehör listanslag LA-DF 500
 • Lämpliga kläder för arbetet och personlig skyddsutrustning
 • Anteckningsmaterial
 • Kalkylator

Om man vill får man dessutom ta med följande handverktyg:

 • Batteridriven borrmaskin och träborrar
 • Exenterslipmaskin med egen dammsugare
 • Egna mejslar och stämjärn och små handverktyg som t.ex. knivar
 • Egna handslipningsstöd
 • Egna slippapper och ark, grovlek upp till 150.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

I semifinalen i tävlingsgrenen snickare tillverkas en produkt enligt givna instruktioner och ritningar.

Bedömningskriterierna för produkten motsvarar berömlig nivå. En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Kvalitativ bedömning 25 %

Kvantitativ bedömning 75 %

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Tillverkning av en produkt

Upgift

I semifinalen i tävlingsgrenen snickare tillverkas en produkt enligt givna instruktioner och ritningar. Den tävlande ska innan arbetet påbörjas först göra en kaplista, där storleken och mängden på det material som behövs framgår. Efter detta fortsätter arbetet med tillverkningsskedet, där man genom att använda olika bearbetningsskeden och maskiner gör de fogar och andra bearbetningar som behövs. Avslutningsvis gör den tävlande slutfinishen och monterar ihop sitt arbete. 

Bedömning:

 • Föremål som mäts objektivt 40 p.
 • Fogar och konstruktioner 15 p.
 • Slutfinish och produktens funktionalitet 15 p.
 • Arbetssäkerhet 10 p.
 • Kaplista 10 p.
 • Materialanvändning och nya komponenter 5 p.
 • Tidsanvändning 5 p.
 • Sammanlagt 100 p.

Tid för uppgiften: 6 h.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners