404 Målning och tapetsering / Semifinal

Tävlingstid

Tiistai 31.1.2023

Torsdag 2.2.2023

Tävlingsplatser

  • Sakky, Kuopio
  • TAOS, Åbo

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingen genomförs kl. 9-16.

Material och utrustning

Tikkurila Oy målfärger och spackel, CE.Lindgren arbetsredskap, som finns färdigt på tävlingsplatsen, Sandudd Nowo tapet, lampor, arbetsbockar och 2 st. tapetbord för gemensam användning. 

Praktiska anvisningar

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

  • fotoförsett identitetsbevis
  • arbetskläder och personlig skyddsutrustning godkända för allmän och gemensam arbetsplats 
  • skisseringsredskap, pennor och papper 
  • linjelaser om man så vill.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Arbeten som kan komma i fråga i tävlingen kan vara t.ex. målning av innerväggytor, innertak, golv, dörrar, fönsterramar, lister, möbler eller värmeelement. Arbetet kan också gälla tapetsering, plattsättning i mindre skala eller fasadmålning och målning av plåttak inkl. grundmålning.

Den tävlande ska kunna utföra arbetena i objekten enligt ritningar och arbetsbeskrivningar för dem samt själv bestämma en vettig ordningsföljd för arbetena.

Bedömningen baserar sig på examensdelarna Renoveringsmålning i byggnader och Nybyggnadsmålning i Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna.

Kvalitativ bedömning 10 % 

Kvantitativ bedömning 90 % 

Tävlingstid för utförandet är ca 6 h.  

Modulerna inplaceras på arbetsdagen enligt uppgiftens uppbyggnad, bedömning och den tävlandes egen plan. Domarna bedömer tävlingsprestationerna på tävlingsplatsen på tävlingsdagen. 

Bedömningen görs på CIS import-blanketten, på skalan 0–100 p.  Bedömningen görs kontinuerligt under hela tävlingsdagen och den egna arbetspunktens snygghet, arbetssäkerheten och underhållet och/eller förvaringen av arbetsredskapen kommer också att bedömas. 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Skarvspackling och utjämning av gipskartongskiva 

Upgift

Skarvspackling och utjämning av gipskartongskiva.

Modul 2/Tapetsering 

Upgift

Tapetsering.

Modul 3/Ytbehandling av träytor 

Upgift

Ytbehandling av träytor.

Modul 4/Teorikunskap 

Upgift

Teorikunskap.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners