405 Rörläggning / Final

Finalister

Akseli Honkaharju

Hyria

Emil Joensuu

Optima

Julius Löytynoja

Ammattiopisto Lappia

Eetu Niiranen

OSAO

Kaapo Peni

Kouvolan Ammattiopisto Eduko

Jesse Tuominen

Luksia

Viljami Turve

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Juri Vikström

Hyria

Tävlingsplats

Hagalund idrottspark, evenemangstält

Tidtabell

9.5. kl. 9-17

10.5. kl. 8-16.30

11.5. kl. 8-12

Material och utrustning 

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna: 

 • Kopparrör Cupori Oy 
 • Geberit Flowfit komposit-, Mapress-, samt avloppssystem  
 • Geberit pressmaskin med käftar enligt behov 
 • Värmesystem och tappvattenprodukter Roth Finland Oy. Bland annat följande produkter används ShuntUnit- 3 och instickskopplingssystem 
 • Vattenmöblemang Oras Oy 
 • Värmeelement Radiaattoritehdas Salomaa Oy 
 • Delar och tillbehör som behövs för installation av värmepump 
 • Tillbehör för fastsättning och klamring Würth Oy  
   

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • normala verktyg för en rörmontör, bland annat:  
 • arbetsbord med rörklämma och skruvbänk / trefot för rörarbete 
 • röravskärare samt rörfräs för Cu-kopparrör upp till 28 mm 
 • kapsåg/kapare för avloppsrör samt rörfräs 
 • bockare för kopparrör 12 mm och 15 mm   
 • bockare för kompositrör 16 och 20 mm 
 • batteridriven skruvdragare + bitssats 
 • skiftnycklar 2 st., käftbredd 0–40 mm 
 • blocknyckel 13 och 19 mm 
 • polygrip 
 • rörtänger 
 • vattenpass 
 • rät vinkel 
 • platsrörskapare 
 • rullmått    
 • märkpenna 
 • arbetsdräkt i varselfärg eller varselväst, skyddshjälm, skyddsskor, skärskyddshandskar, skyddsglasögon 
 • låg arbetsbock (2-steg)  

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet 

Som tävlingsuppgift bygger man på ett ca 8 m2 stort utrymme på tävlingsplatsen en VVS-helhet runt en värmepump. I arbetet ingår installation av ett tappvattenssystem från vattenmätaren till möblemangen, ett värmesystem från värmepumpen till värmeelementen och golvvärmen, ett avloppsystem från möblemangen till huvudavloppet, samt installation av värmekollektorrör till värmepumpen.  

Kraven på kunnande i grenen baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna för grundexamen i husteknik. 

Uppgiften gäller: 

 • Koppling av jordvärmepump.  
 • Installation av värmesystem. Installation av värmeelement, installation av blandningsgruppen för golvvärme och koppling av fördelare med de rör som krävs.  
 • Installation av tappvattensystem vidare från vattenmätaren.  
 • Installation av vatten- och avloppsmöblemang. 
 • Installation av avloppsrör. 

Omfattningen av tävlingsuppgifterna baserar sig på examensgrunderna i grundexamen i husteknik, kompetensområdet för rörmontering. Bedömningen baserar sig på kriterierna för berömliga nivån i grundexamen i husteknik.  

Arbetstiden per dag preciseras senare. Tävlingstid för uppgiften totalt är 16 h. 

Huvudsakliga bedömningskriterier 

I poängbedömningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i en gren är 100 poäng.  

Tävlingsprestationerna bedöms dagligen. Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. Tävlingsprestationerna bedöms också under den tid tävlingsarbetena utförs; såsom arbetssäkerhet och behärskande av arbetsmetoder. Tre domare åt gången deltar i den kvalitativa bedömningen. Vid den kvantitativa bedömningen är en domare skrivare och en annan är mätare. 

Vid bedömningen beaktas Mästare-tävlingens gemensamma teman 

 • Företagsamhet: kostnadseffektiv användning av material, kundbetjäningsförmåga, arbetets smidighet, arbetspunktens prydlighet.  
 • Hållbar utveckling: användning av material (delar/bockning, spillstumpar). Vid hantering av föremål och sortering av avfall ska man följa principerna för hållbar utveckling.  
 • Arbetshälsa: användning av arbetarskyddsutrustning, arbetsergonomi, pauser i arbetet.  

Installation 

 • Tävlingsuppgiften utförs enligt god installationssed 
 • I arbetet ska man följa bestämmelser och anvisningar i Finlands Byggbestämmelsesamling och i Husteknik-RYL 
 • Apparattillverkarnas och varuleverantörernas installationsanvisningar ska följas 
 • I installationsarbetet bedöms rätt val och användning av verktyg så att de installerade apparaterna och delarna är som nya även efter installationen. 
 • Rörens och delarnas anslutningar spänns så att anslutningen blir tät, men så att största delen av anslutningsdonen kan tas bort efter tävlingen och tillbehören kan användas på nytt. 
 • I gänganslutningar kan man använda rörtejp, rörtätningsband eller hampa och kitt, anslutningarnas prydlighet bedöms  
 • Man bör försöka undvika att lämna spår och synliga märkningar på väggarna av installationen och de ska avlägsnas så noggrant som möjligt (fabriksmärkningar på röret behöver inte avlägsnas) 
 • Kapning av rör och bearbetning av ändan för anslutning bedöms och de görs med tillverkarens verktyg och enligt tillverkarens instruktioner 
 • Kopparrören och kompositrören kopplas med presskopplingar med ett batteridrivet pressverktyg  
 • Föremål för bedömning är arbetssäkerhet, arbetsställets prydlighet, kundserviceförmåga, installationernas riktighet, ritningsenlighet, arbetets smidighet, användning av material (delar/bockning, spillstumpar), installationernas symmetriskhet, rörens rakhet, rörens lodräthet och vågräthet, måttnoggrannhet, rörens fastsättning och klamring, installationsplatsens städning och att man röjer undan verktygen dagligen efter tävlingsprestationen ingår i uppgiften 
 • Vid hantering av föremål och sortering av avfall ska man följa principerna för hållbar utveckling 
 • Tätheten granskas med tryckprov 

Arbetssäkerhet 

 • Allmänna säkerhetsbestämmelser för en byggarbetsplats ska följas  
 • På installationsplatsen ska man använda personlig skyddsutrustning (hjälm, skyddsglasögon, skärskyddshandskar, skyddsskor, arbetsdräkt i varselfärg eller varselväst) 
 • Som arbetsbock används endast modeller godkända för byggarbetsplatser 
 • Använd endast säkra verktyg och installationssätt 
 • Uppmärksamma de andra tävlandena och publiken 
 • Arbetsplatsens prydlighet är en del av arbetssäkerheten 

Domare

 • Huvuddomare Jari Niinimäki, Eduko  
 • Tommi Mäntylä, Tredu 
 • Markku Kuure, Sedu 
 • Tero Hietava, WinNova 
 • Petri Leinonen, Sakky 
 • Janne Kärnä, Omnia 
 • Jussi Vuoti, Osao 
 • Jani Koivistoinen, Geberit Oy 
 • Kalle Määttä, Roth Finland Oy  
 • Pauli Luokkala, Consti talotekniikka Oy 
 • Pekka Vesterinen, Atolli Oy  

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i finaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1

Uppgift

Installation av tappvatten- och avloppssystem 

 • Arbetstid 7 h 

Modul 2

Uppgift

 • Installation av kollektorrör 
 • Installation och koppling av värmesystem 
 • Arbetstid 7 h 

Modul 3

Uppgift

 • installation av vattenmöblemang och arbetets färdigställande 
 • Arbetstid 2 h  

Uppgifterna bygger på uppgifter i Mästare under tidigare år. 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners