405 Rörläggning / Semifinal

Tid

Torsdag 2.2.2023

Tävlingsplatser

 • Sakky, Kuopio
 • Hyria, Riihimäki

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingstiden är sammanlagt omkring 2 x 2h 45 min.

Preliminär tidtabell för dagen är 9.00-16.00. Tidtabellen för dagen preciseras på semifinaldagen.

Material och utrustning

I svetsningsarbetet har varje tävlande ett svetsbord och ett svetsbås eller motsvarande. I installationsarbetet har varje tävlande ett tillräckligt arbetsutrymme.

Praktiska anvisningar

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • fotoförsett identitetsbevis
 • vanliga handverktyg för en rörmontör som bl.a. innehåller:
  • handmanövrerad gängmaskin 3/8”
  • bockare för DN 10 och CU 12 rör
  • vinkelmått
  • rät vinkel
  • sladdlös borrmaskin och skruvdragarserie
  • slagghacka
  • tändare 
  • gasbrännarsats och rengöringsset
  • skyddsglasögon
  • svetsglasögon 
  • svetsmask 
  • svetselektroder och -trådar samt foscu och flusspasta, hampa, rörkitt, gängolja 
  • skyddsskor
  • hjälm
  • arbetsdräkt 
  • svetshandskar och installationshandskar
  • arbetsbord med rörklämma och skruvbänk (inte en separat trefot)
  • vattenpass.

I inget av arbetena tillåts på förhand tillverkade schabloner eller på förhand tillverkade installationshjälpmedel.  Det är inte tillåtet att använda laserljus i arbetet. I båda arbetena måste de tävlande hela tiden använda skyddsskor och lämpliga skyddsglasögon samt skyddshandskar.  I installationsarbetet ska hjälm användas.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Bedömningen baserar sig på examensdelar för rörmontering i Grundexamen i husteknik. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Svetsningsarbete

Upgift

I arbetet kapas ett svart DN40-rör till givna mått. I svetsningen används elektrodsvetsning för att i ändan av röret foga stålskivor som ska svetsas.

Den tävlande ska med gassvetsning svetsa färdiga krökar och göra en stumsvets i DN40-rör samt en förgrening DN40/DN20.  Ordningsföljden och svetsläget är fritt. Den tävlande ska fylla arbetet med vatten och om det uppstår läckage och det ännu återstår tid att arbeta får den tävlande reparera fogarna, inga elektriska arbetsredskap får dock användas.

I svetsningsarbetet ska man dessutom löda fast en mässingnippel i 22 mm koppar.

Fogarna måste vara rengjorda från slagg.  I arbetet används (t.ex. Kemppi MLS 2500 ACDC/Kemppi 2300 Hyria) svetsmaskiner. Den tävlande får också använda en egen svetsmaskin (belysningsström eller 16A 3-fas). Varje tävlande ska ta med sig egna elektroder, trådar, fluss, hampa som behövs för tätning och rörkitt samt personlig skyddsutrustning och en flänsvinkel som behövs vid svetsning av flänsen.

Tävlingstid för uppgiften är 2 h 45 min, maxpoäng 40 p.

Modul 2/Installationsarbete

Upgift

I arbetet används DN10 svarta rör och Cu12 rör. I arbetet ingår överkast och andra riktningsändringar, som görs med hjälp av bockningsverktyg. Inga metoder för heta arbeten används i arbetet. Gängfogningar och pressringskopplingar används som fogmetoder.  Installationsarbetet testas med tryckluft.  Arbetet installeras på en skivvägg med fotskruvar och ljudisolerade hållare.  Måttnoggrannhet är +/- 2 mm.

Tävlingstid för uppgiften är 2h 45 min, maxpoäng 60 p.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners