406 Elinstallation / Final

Finalister

Mikko Juntunen

Ylä-Savon ammattiopisto YSAO

Nuutti Kojo

Novida

Viljami Kovanen

Etelä-Savon ammattiopisto

Lasse Lillvis

Omnia

Ossi Merinen

Novida

Arttu Miettinen

Ylä-Savon ammattiopisto YSAO

Miika Saarelainen

Riveria

Jesse Ylenius

Novida

Tävlingsplats

Hagalund idrottspark, träningsishall

Tidtabell

9.5. kl. 9-17

10.5. kl. 8-16.30

11.5. kl. 8-12

Material och utrustning 

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna: 

 • Centraler 
 • Fästtillbehör 
 • Kabelvägar med tillbehör 
 • Installationstillbehör 
 • Kablar 
 • Gersåg 

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • Personlig skyddsutrustning och egna arbetsredskap, t.ex. pennor som den tävlande behöver vid skissering av uppgifterna.  
 • Handverktyg, sladdlös borrmaskin   
 • Mätare för ibruktagningsbesiktning   
 • Mätutrustning för testning av partvinnad kabel.  
 • Mätanordning som passar för testning av ett laddningssystem för elbilar, t.ex. Amprobe EV 500   
 • Märkmaskin, märkningspenna för märkning av kablar.   
 • Egna anteckningsmaterial + räknemaskin   
 • Handverktyg  
 • skiftnyckel (storlek 8”)   
 • Hylsnyckelserie, storlekar 6–17   
 • blocknycklar storlekar 7–13 mm   
 • spänningsprovare (AC/DC 6-690V, ledningsförmåga vid mätning, skyddsklass CAT III 600V)   
 • kabel- och skaltång, skyddsisolerad 1000V, 0.5 mm²-2.5 mm²  
 • crimptång för ändhylsor, 0.5 mm²-6 mm²  
 • kabelskalare/skalkniv (med kort bladlängd)   
 • vattenpass   
 • järnsåg + reservblad   
 • minisåg + reservblad   
 • verktygsback   
 • pryl   
 • körnare   
 • rullmått 5 m   
 • skruvmejselsats (skyddsisolerade 1000 V),   

med spår 0,4×2,5; 0,5×3; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5   

 • PH1, PH2   
 • PZ1, PZ2   
 • polygrip   
 • kombinationstång   
 • sidavbitare (skyddsisolerade 1000 V)   
 • spetstång   
 • hammare   
 • borrsats storlekar 1–13 mm   
 • stegborr   
 • bitssats till sladdlös borrmaskin   
 • hålsågsserie med centrumborr (koppborrar)   

Personlig skyddsutrustning som ska tas med:    

 • arbetskläder med varselfärger   
 • skyddsglasögon    
 • hörselskydd    
 • skyddshjälm   
 • skärskyddshandskar      
 • skyddsskor    
 • låsanordningar och förbudsskyltar enligt SFS6002  

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet 

Innehållet i tävlingsuppgifterna inriktas på arbetsuppgifter som mäter yrkesfärdigheterna i den breda arbetsbeskrivningen för en elmontör. Uppgifterna har utarbetats så att de så mycket som möjligt skulle påminna om en elmontörs verkliga arbetsuppgifter. 

Tävlingsuppgift 

Tävlingen är en individuell tävling. Tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på kravnivån berömliga i examensgrunderna för grundexamen inom el- och automationsbranschen och på arbetslivets krav för unga arbetstagare. De som avlagt examen arbetar som elmontörer eller automationsmontörer. Omfattningen av tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på examensgrunderna för Grundexamen inom el- och automationsbranschen.   

I elinstallationsarbetena läggs särskild vikt vid ett säkert arbetssätt, att man följer lagstiftningen gällande branschen och vid ett slutresultat som kvalitativt är på en hög nivå. Man fäster också uppmärksamhet vid arbetsmetoder, förmåga att läsa ritningar, material- och kostnadsmedvetenhet samt samarbetsförmåga och dokumentering. 

Tävlingsuppgiften gäller att utföra elinstallationer i service- och kontorsrummet i en fastighet I kontorsrummet installeras fastighetsautomationssystemet ABB–free@home samt laddningsutrustning för elbilar.  

Bedömning  

I poängbedömningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i en gren är 100 poäng.    

Tävlingsprestationerna bedöms dagligen. Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. Tävlingsprestationerna bedöms också under den tid tävlingsarbeten utförs.

I finaluppgifterna bedöms bland annat 

 • Arbetssäkerhet och säkerhet vid elarbete,       
 • arbetsmiljöns prydlighet, användning av personlig skyddsutrustning, omsorg om arbets- och elsäkerheten under arbetets utförande   
 • Ibruktagning, testning och funktion,       
 • ibruktagningsbesiktningar med mätningar, komponentkopplingar, installationernas funktionalitet                
 • Rätta installationsmått vid installation av apparaturen,   
 • att installationshöjderna och -avstånden är i enlighet med de givna måtten  
 • Installation av anordningar och kabelvägar, iakttagande av planerna   
 • hur raka kabelvägarna är och hur föremålen fästs, enligt arrangörens och tillverkarnas anvisningar   
 • Installationsarbetets prydlighet, ledningsdragningar och anslutningar,  
 • inre ledningsdragningar och anslutningar i centralen, val och installation av kablar, hur installationen ser ut                
 • Kundservice och dokumentation,   
 • slutdokumentation, presentation av det färdiga arbetet och instruktion i användningen för kunden   
 • Arbetssätt och -tekniker   
 • användning av arbetsredskap, ergonomi, hantering av material.  

Tre domare åt gången deltar i den kvalitativa bedömningen. 

Domare

 • Huvuddomare: Seppo Kuusikko
 • Anna Korpela, Stadin AO
 • Juha Hoffren, Omnia                             
 • Riku Leimola, Amplit
 • Jukka Alakorva, Omnia                         
 • Jukka Suominen         
 • Ismo Eskelinen, Winnova                    
 • Esko Matikainen, Wago Finland        
 • Sami Karjalainen, Kao                           
 • Juha Suominen, Omnia

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i finaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Elektrifiering av service- och kontorsrummet i en fastighet

Uppgift

Installationsobjektet är elektrifiering av service- och kontorsrummet i en fastighet. I servicerummet installeras centralen NK och i kontorsrummet RK1. I utrymmena installeras ledningsvägar, kabeldragningar, apparater och anordningar enligt planritningen. Utanför servicerummet i objektet har tidigare installerats en central TPK, och därifrån har inmatningen dragits till kabelhyllan ovanför TPK .   

Uppgiften innehåller följande dokument:    

 • arbetsbeskrivning     
 • planritning     
 • vägglayoutritning    
 • centralschema     
 • funktionsbeskrivning     
 • ABB:s separata anvisning gällande beaktande av SELV-kretsar vid ibruktagningsmätningar   
 • säkerhetsanvisningar gren 406 Elinstallation  

Tid för uppgiften: 7 h 
Poäng: 35 p. 

Modul 2/Elektrifiering av kontorsrummet i en fastighet

Uppgift

Installationsobjektet är elektrifiering av kontorsrummet i en fastighet. I kontorsrummet installeras ledningsvägar och kabeldragningar enligt planritningen. I kontorsrummet installeras apparater, brytare lampor och eluttag samt installationer av ABB-free@home i fullständigt användbart skick, reglerande anordningar ABB-free@home-tryckknappar samt pekskärm.   

Uppgiften innehåller följande dokument:    

 •  arbetsbeskrivning     
 •  planritning     
 •  vägglayoutritning    
 •  centralschema     
 •  funktionsbeskrivning     
 •  säkerhetsanvisningar gren 406 Elinstallation  

Tid för uppgiften: 7 h 
Poäng: 45 p. 

Modul 3/Installation av laddningssystem för elbilar

Uppgift

Installationsobjekt är elektrifiering av laddningssystemet för elbilar i en fastighets skärmtaksgarage. I garaget installeras ledningsvägar, kabeldragningar, apparater och anordningar enligt planritningen. Styrningen av laddningssystemet för elbilar ansluts till ABB-free@home systemet med fjärrstyrningssystem.  

Uppgiften innehåller följande dokument:    

 • arbetsbeskrivning     
 • planritning     
 • vägglayoutritning    
 • centralschema     
 • funktionsbeskrivning     
 • säkerhetsanvisningar gren 406 Elinstallation    

Tid för uppgiften: 3,5 h 
Poäng: 20 p. 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners