407 Husbyggnad / Semifinal

Tid

Onsdag 1.2.2023

Tävlingsplatser

 • Ededu
 • Jedu
 • Varia
 • WinNova

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tidtabell för tävlingsdagen är kl. 9-16. Noggrannare tidtabell för dagen meddelas i tävlingsinbjudan. Tävlingstiden är ca 5,5 timmar.

Material och utrustning

Följande utrustning och arbetsredskap finns på tävlingsplatsen:

 • material för timmermansarbetet 22×100 och 50×100, samt skruvar (Torx) som används för fastsättning.
 • material för murningsarbetet NKH 270x130x75 och murbruk M100/600
 • eget tävlingsområde.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • fotoförsett identitetsbevis
 • skisseringsredskap, pennor och papper
 • miniräknare
 • personliga handverktyg (för timmermans- och murningsarbete)
 • arbetsunderlag (bock eller sågningsbord)
 • personlig skyddsutrustning
 • batteridriven borrmaskin.

Det är inte tillåtet att använda andra maskiner och apparater i tävlingen. Under tävlingsprestationen ska den tävlande beakta företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet. Observera att det inte är tillåtet att använda mobiltelefon under tävlingen.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Tävlingen är en individuell tävling, men den tävlande har beroende på uppgiften vid behov tillgång till en assistent.

Semifinaluppgiften är att tillverka två produkter av material som allmänt används inom byggnadsbranschen. Den första produkten tillverkas på förmiddagen och den andra på eftermiddagen. Man tävlar i ett utrymme som klassificeras som en byggarbetsplats, där alla föreskrifter för byggnadsbranschen följs. 

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Kvalitativ bedömning 15 % 

Kvantitativ bedömning 85 % 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Timmermansarbete

Upgift

Som timmermansarbete i uppgiften tillverkas en plintgrund och pelarform enligt bild. Pelaren placeras centralt i förhållande till plinten. Den tävlande gör de mätningar som behövs genom att använda vanliga handverktyg, såsom måttband, vinkelhake, vattenpass osv. Den tävlande använder även en batteridriven borrmaskin, en laddare och ett reservbatteri.

Poäng: 50 p.

Modul 2/Murningsarbete 

Upgift

Som murningsarbete i uppgiften tillverkas en konstruktion enligt bilden. Den tävlande gör murningsarbetet genom att använda de vanligaste verktygen för murare såsom murslev, fogslev, rengöringsborste, tegelskärare, måttband, vinkelhake, vattenpass osv.

Poäng: 50 p.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners