410 Anläggning av grönområde / Final

Finalister

Nina Jyrkkä

OSAO

Hannamari Kurunlahti

OSAO

Jenna Kuusisto

SASKY

Niklas Lappalainen

Omnia

Jutta Lindqvist

Omnia

Jerry Muhonen

Omnia

Joona Wasama

SASKY

Tävlingsplats

Hagalund idrottspark

Tidtabell

9.5. kl. 9-17

10.5. kl. 8-16.30

11.5. kl. 8-12

Material och utrustning 

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna: 

 • Betongsten + betongmursten, arbetsredskap och anordningar för bearbetning av dem  
 • Natursten, arbetsredskap och anordningar för bearbetning av dem  
 • Stenkross och stenmjöl, spade och skrapa 
 • Trävirke, skruvar och som arbetsredskap för bearbetning cirkelsåg, handsåg, slipmaskiner, batteridriven borrmaskin och bits 
 • Växtunderlag och arbetsredskap för bearbetning: spade, planteringsspade, järnspett, vattenkanna 
 • Växter, stödmaterial  
 • Laser mottagare, linjesnören, måttkäppar för mätning och märkning 

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • Egna mät- och märkningsredskap (rullmått, penna, gummi, kalkylator, skalstock) 
 • Personlig skyddsutrustning och skydd enligt arbetarskyddsrutinerna 
 • ”Puukko”-kniv, sekatörer (liten kvistsax) 
 • ID-kort eller pass 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet 

Som tävlingsuppgift anläggs ett trivselområde i en park som ägs av Esbo stad. I tävlingsuppgiften ingår stensättning av betong- och natursten, en stödmur samt växtlighetsområden. Dessutom byggs miljömöbler (av färdiga element som träarbete). Kraven på kunnande i grenen baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna för Grundexamen inom trädgårdsbranschen. 

Domare

 • Jussi Häkkinen, Bitucomp Oy 
 • Mikko Suomalainen, VRJ Oy 
 • Tiina Kanniainen, Esbo stad 
 • Vilhelmiina Saarijärvi, Euro Skills tävlande, SASKY 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i finaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1

Uppgift

Den tävlande bygger en betongstenmur och fyller murens bakgrund. 

Tid för uppgiften: 5 h 
Poäng: 30 p. 

Modul 2

Uppgift

Den tävlande monterar betong- och naturstenar samt bygger en miljömöbel. 

Tid för uppgiften: 6 h. 

Poäng: 40 p. 

Modul 3

Uppgift

Den tävlande breder ut och komprimerar växtunderlaget och planterar växter på ett planteringsområde. 

Tid för uppgiften: 3 h. 

Poäng: 30 p. 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners