411 Infrastrukturbyggande / Final

Finalister

Eepi Koivunen

Riveria

Eelis Kosunen

Työtehoseura

Aapo Kärnä

Gradia

Leevi Lappeteläinen

Ylä-Savon ammattiopisto YSAO

Antti Saarinen

Keuda

Roope Salo

Keuda

Santeri Säilä

Työtehoseura

Tomas Takkinen

Ylä-Savon ammattiopisto YSAO

Tävlingsplats

Hagalund idrottspark

Tidtabell

9.5. kl. 9-17

10.5. kl. 8-16.30

11.5. kl. 8-12

Material och utrustning 

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna: 

 • Modul 1: Grävmaskin viktklass 5–6 ton, utrustad med rototilt. Dessutom används: nivålaser, mätnings- och märkningsutrustning, vattenpass, markvibrator, lyftutrustning, dagvattensavlopp med material och redskap för det, samt markeringsband, krossmaterial och assistent. 
 • Modul 2: Grävmaskin med Novatrons 3D-utrustning. Programvara Landnova X (nyaste versionen). 
 • Modul 3: Hjullastare och lastflak. 
 • Modul 4: Schaktningsmaskin, transportlavett och surrningsutrustning. 

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • Den tävlande ska ta med sig lämpliga arbetskläder i varselfärg för arbete utomhus (enligt förordningen EN 471 och EN ISO 20471), skyddsskor och annan personlig skyddsutrustning som behövs på en byggarbetsplats. 
 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten. 
 • Anteckningsmaterial; miniräknare och penna för uppgiften. 
 • Skyddshandskar   
 • En egen regnrock till uppgiftsområdet om man så vill. 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet 

Omfattningen av tävlingsuppgifterna baserar sig på examensgrunderna i grundexamen inom byggnadsbranschen, kompetensområdet för schaktningsmaskintransport. Bedömningen baserar sig på kravnivån berömliga i examensdelen arbete som schaktningsmaskinförare.  
 

I poängbedömningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i en gren är 100 poäng.   

Tävlingsprestationerna bedöms dagligen. Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. 

Två domare åt gången deltar i den kvantitativa bedömningen. Tre domare åt gången deltar i den kvalitativa bedömningen. Kvalitativ bedömning 20 % och kvantitativ bedömning 80 %. 

Domare

 • Huvuddomare Jere Hänninen GRK 
 • Satu Malo, Novatron
 • Aki Kolehmainen, Konetyö Aki Kolehmainen
 • Jyri Laine, Maanrakennusliike Laine OY
 • Markku Hakamäki, Toiminimi Markku Hakamäki
 • Visa Mönkkönen, Suomen rakennuskone OY
 • Markku Pulliainen, Lännen
 • Tarmo Rajavuori, Finnlouhinta Oy
 • Antti Säteri,Hausjärven kunta
 • Aki Kolehmainen,  Konetyö Aki Kolehmainen
 • Jyri Laine, Maanrakennus Laine oy
 • Markku Hakamäki, Toiminimi Markku Hakamäki
 • Jaakko Herranen, Työtehoseura
 • Tarmo Rajavuori, Finlouhinta oy
 • Janne Hulkko, Työtehoseura
 • Anu Lehtinen, Maanrakennus Laine oy
 • Satu Malo, Novatron
 • Riku Suojala, Gradia                                
 • Juha Haanpää, Winnova
 • Ari Granroth, Winnova                            
 • Markku Pulliainen, Lännen
 • Ari Nieminen, JMK

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i finaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Byggande av gata och montering av dagvattensavlopp

Uppgift

I uppgiften ska den tävlande först granska schaktningsmaskinen före körning. I uppgiften ska en gatas olika konstruktionslager byggas, och dessutom ska dagvattensavlopp och brunn samt avloppsrör till höjdnivå enligt ritningarna monteras.  

 1. Granskning före körning (4 poäng) 
 1. Montering av dagvattensavlopp och -brunn samt anläggning av ett filtreringsskikt (18 poäng) 
 1. Anläggning av ett förstärknings- och bärande lager (20 poäng) 
 1. Tolkning av arbetsbeskrivningen (5 poäng) 
 1. Beaktande av arbetssäkerhet och byggplatsens snygghet (15 poäng)  

Tid för uppgiften: 14 h 
Poäng: 62 p. 

Modul 2/Ibruktagning av ett 3D-maskinstyrningssystem och dess arbete

Uppgift

Den tävlande tar i bruk ett 3D-maskinstyrningssystem på en grävmaskin och ställer in det för arbete. Uppgiften gäller att åstadkomma en jämn yta enligt maskinstyrningsmodellen och att gräva grunden för en grundplatta. 

 1. Inställning av 3D-systemet i ordning för arbete (6 poäng) 
 1. Uppgiften utförs enligt planen med hjälp av 3D-utrustningen (11 poäng) 

Tid för uppgiften: 2 h 
Poäng: 17 p. 

Modul 3/Lastning av jordmaterial

Uppgift

Den tävlande bestämmer en lastbils lastförmåga och lastar ett tillåtet lass med jordmaterial på lastbilsflaket. 

 1. Lastning av ett lass med jordmaterial (10 poäng) 

Tid för uppgiften: 1 h 
Poäng: 10 p. 

Modul 4/Surrning och transport av last

Uppgift

Den tävlande kör schaktningsmaskinen upp på en transportlavett och säkrar lasten samt löser upp den till utgångsläget. 

 1. Körning av maskinen upp på transportlavetten (2 poäng) 
 1. Säkring och upplösning av lasten (9 poäng) 

Tid för uppgiften: 2 h 
Poäng: 11 p. 

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners