101 Fordonsteknik / Final

Finalister

Jussi Ala-Ketola

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

Severi Koivuniemi

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

Sonja Korvela

Koulutuskeskus Brahe

Arttu Rissanen

Savon ammattiopisto

Mikael Salmi

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Mikke Salminen

SASKY

Otto Sarjovaara

Raision seudun koulutuskuntayhtymä

Miska Skottman

Savon ammattiopisto

Tävlingsplats

Suomenoja, Omnia

Tidtabell

9.5. klo 9-17

10.5. klo 8-16.30

11.5. klo 8-12

Material och utrustning 

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna: 

 • Området är i indelat i sex (6) uppgiftsområden. På alla områden finns de verktyg, maskiner och apparater som behövs för uppgiften. En del av utrustningen finns samlad på en central plats på tävlingsområdet. 
 • Det material som behövs i uppgifterna delas ut i samband med att anvisningar för tävlingsuppgiften ges. 
 • Den tävlande ska ha avlagt kursen i elarbetssäkerhet (SFS6002). 
 • De tävlande får bekanta sig med uppgiftsområdet, verktygen, maskinerna och apparaterna under anmälningsdagen. 
 • Den tävlande får inte vistas på tävlingsområdet vid andra tider än när hen utför tävlingsuppgiften. 
 • Det finns också omklädningsrum för de tävlande, men de är inte nödvändigtvis placerade på själva tävlingsområdet. 

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • Den tävlande ska ta med sig personlig skyddsutrustning som behövs. Det är också bra att ta med en ficklampa.   
 • Den tävlande representerar sin egen bakgrundsorganisation, så egna arbetskläder ska tas med. 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet 

Tävlingen består av sex (6) fristående teori- och praktiska uppgifter som har utarbetats i samarbete med olika aktörer inom bilbranschen. Kraven på kunnande i tävlingen baserar sig på kunnande på berömlig nivå i  obligatoriska examensdelar och valbara delar i kompetensområdet för fordonsteknik i grundexamen inom fordonsbranschen (2022) och i kompetensområdet för bilteknik i grundexamen inom bilbranschen (2018). 

Domare

 • Huvuddomare, Marko Hahto, Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko 
 • Petri Virta, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu 
 • Ville Venäläinen, Savon ammattiopisto Sakky 
 • Antti Tuomainen, Savon ammattiopisto Sakky 
 • Jani Mikkilä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu 
 • Mika Saroma, Stadin ammattiopisto AO
 • Björn Boström, Diagno Finland Oy 
 • Tuomo Jokinen, Wihuri Oy 
 • Denice Hohtari, Ammattiopisto Lappia 
 • Pekka Pesonen, Etelä-​Savon ammattiopisto Esedu 
 • Kenneth Andersson, Turun ammatti-instituutti TAI 
 • Matti Koskensalo, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Tero Ahola, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Thomas Skogström, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Mika Elonen-Kulmala, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i finaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Periodiskt underhåll

Uppgift

Den tävlande utför periodiskt underhåll av en personbil med nödvändiga tilläggsarbeten enligt tillverkarens instruktioner. 

Tid för uppgiften: 1 h 50min 
Poäng: 15 p 

Modul 2/Däckarbete 

Uppgift

Den tävlande utför däckarbete på en personbil. 

Tid för uppgiften: 1 h 50min 
Poäng: 15 p 

Modul 3/Byte av hjullager 

Uppgift

Den tävlande byter hjullager på en personbil enligt tillverkarens anvisningar. 

Tid för uppgiften: 1 h 50min 
Poäng: 15 p 

Modul 4/Mätning och justering av hjulvinklar  

Uppgift

Den tävlande utför mätning och justering av hjulvinklarna på en personbil inkl. granskningar. 

Tid för uppgiften: 1 h 50min 
Poäng: 15 p 

Modul 5/Utför diagnos och reparation av fel i motorns gång i en personbil  

Uppgift

Den tävlande utför feldiagnos i och reparation av motorn i en personbil. 

Tid för uppgiften: 1 h 50min 
Poäng: 20 p 

Modul 6/Utför diagnos och reparation av fel i elsystemet i en personbil  

Uppgift

Den tävlande utför diagnos och reparation av felet i elsystemet i en personbil. 

Tid för uppgiften: 1 h 50min 
Poäng: 20 p

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners