101 Fordonsteknik / Semifinal

Tävlingstid

Tisdag 31.1.2023

Onsdag 1.2.2023

Torsdag 2.2.2023

Tävlingsplats

 • Sakky, Kuopio
 • Lappia, Kemi
 • Stadin AO, Helsingfors

Semifinal-koordinatorer

Tidtabell

Tävlingen genomförs kl. 9-16. 

Material och utrustning

Tävlingsområdet är i indelat i två uppgiftsområden, och på dessa områden finns de verktyg, maskiner och apparater som behövs för uppgiften.

Praktiska råd

 

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • fotoförsett identitetsbevis
 • egna arbetskläder
 • personlig skyddsutrustning
 • handlampa.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Tävlingen består av tre (3) fristående praktiska uppgifter som har utarbetats i samarbete med olika aktörer inom bilbranschen. Vid bedömningen fäster man uppmärksamhet vid arbetets kvalitet, korrekta arbetsmetoder samt vid den tävlandes färdigheter att fungera som bilmekaniker och inom kundservice som en del av verksamheten inom bilbranschen. Tävlingsuppgifterna kan utföras på finska, svenska eller engelska.

Bedömningskriterierna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (B5) i kompetensområdet för bilteknik i examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Teoriuppgift

Uppgift

 • 50 min.
 • 20 p.

Frågorna i teoriuppgiften baserar sig för den gamla läroplanens del på examensdelarna Bil- eller motorcykelservice, Bilreparation och Mätning och reparation av elutrustning. För den nya läroplanens del baserar sig bedömningen på examensdelarna Fordonsservice, Reparation av chassi, Bromseparationer och Fastställande av skicket i ett elsystem.

Modul 2/Mätning och justering av hjulvinklar 

Uppgift

 • 50min.
 • 40 p.

Ortens semifinalarrangör väljer för uppgiften en bil, på vilken man kan ställa in plogningen på fram- och bakaxeln.

I uppgiften arbetar mekanikern också med kundservice och betjänar kunden både på plats och per telefon.

Modul 3/Obd- och avgasmätningar i en hybriddriven bensinmotor

Uppgift

 • 50min.
 • 40 p.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners