102 Bilskadereparation / Final

Finalister

Eemil Mäkelä

Turun ammatti-instituutti

Juho Pensasmäki

Turun ammatti-instituutti

Niko Penttinen

Riveria

Alex Puurunen

OSAO

Konsta Rissanen

Riveria

Danil Rudenko

Etelä-Savon ammattiopisto

Joona Salminen

Turun ammatti-instituutti

Tävlingsplats

Suomenoja, Omnia

Tidtabell

9.5. klo 9-17

10.5. klo 8-16.30

11.5. klo 8-12

Material och utrustning 

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna: 

 • Mig-svetsning: ARCAL Force suojakaasu
 • Punktsvetsning: Car-O-Liner CTR9/CTR12000 
 • Riktning av ytdelar: Car-O-Liner CDR1 
 • Karossmätning: CAR-O-TRONIC VISION 2 mätanordning  
 • Kalibrering av system som assisterar chauffören: ADAS CSC-TOOL DIGITAL Hella  
 • Hjulinställningsutrustning: Q.Lign Compact, Beissbarth 3D 
 • Reparation av plastdel: 3M-metoder och Plastic fusion pro station (plastsvetsstation) 
 • 3M slipmaskiner och utsug för färdigställandet, och utsugsslangar och -maskiner för svetsgaser 
 • Würth verktygsbackar och skåp 
 • Cabas 

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten 
 • Personlig skyddsutrustning: overall och skyddsskor 
 • Den tävlande ska ha avlagt utbildningen i elarbetssäkerhet SFS 6002 för bilbranschen 
 • Den tävlande ska ha gällande säkerhetskort för heta arbeten, livräddande första hjälpen och arbetssäkerhet 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet 

I tävlingsuppgiften repareras ett fordon i Mercedes-Benz C-serien (W206) som varit med om en sidokrock. 

I kollisionen har fordonet fått en skada i sidan när det träffat en betongstolpe på en parkeringsplats och dessutom har fälgen fått stötar och bakdörren har fått små inbuktningar. 

I uppgiften behöver en kostnadskalkyl för reparationen göras. Den tävlande ska reparera fordonets fasta karosskonstruktioner samt montera sina löstagna delar tillbaka så fordonet är klart för överlämning till billackeringen. Dessutom utförs några andra uppgifter som väsentligt hör ihop med reparationen, såsom karossmätning, mätning av styrvinklar, plastreparation med flera olika metoder samt kalibrering av system som assisterar chauffören.   

Omfattningen av tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på examensgrunderna i grundexamen inom bilbranschen, kompetensområdet för bilplåtslagning. Bedömningen grundar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensdelar för bilplåtslagning. Från de nya grunderna har kraven på kunnande i plastreparation tagits med. 

Domare

 • Antti Pekka Järvenpää, Omnia 
 • Ari Katila, Diagno Oy 
 • Marko Iltanen, Diagno Oy 
 • Jari Wiman, OSAO 
 • Joni Jussila, InCar Oy 
 • Tommi Kettunen, Ammattiopisto Tavastia 
 • Hannu Pursiainen, Sakky 
 • Juhani Varila, Suomen 3M 
 • Kari Kaaja, Tredu 
 • Riku Kangastie, Koulutuspalvelu vaurio 
 • Niclas Kråkström, CAB Group 
 • Jamppa Koivuoja, Autoklinikka 
 • Juha Niemelä, Wurth 
 • Jari Pekonen, Action Road Top Oy 
 • Aleksi Mastosalo  
 • Hermanni Salonen, TAI 
 • Juha Tuomisalo, Winnova 
 • Harry Salo, Winnova 
 • Harri Pekonen, Artoy
 • Matti  Pekkarinen , OSAO
 • Urpo Räsänen, Sakky

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i finaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Kostnadskalkyl för reparationen

Uppgift

I uppgiften ska den tävlande göra en kostnadskalkyl för reparation av det krockskadade fordonet. 

Kostnadskalkylen görs med cabas-programmet för kostnadskalkylering av reparationer.  

Föremål för bedömning är bl.a. behärskande av programmet, kalkylens noggrannhet, behärskande av instruktionerna, och beaktande av företagsamhet och kundens fördel. 

Tid för uppgiften: 30min 

Poäng: 5 p. 

Modul 2/Byte av fast karossdel

Uppgift

I uppgiften ska man enligt tillverkarens anvisningar byta en fast karossdel som skadats i kollisionen; Mercedes Benz C-seriens råkaross (W206). 

Uppgiften fördelas på två olika dagar. Den första dagen lösgörs delen och den andra dagen monteras den nya delen. 

Föremål för bedömning är bl.a. löstagning och montering av delen enligt tillverkarens anvisningar, positioneringar, fogningsteknik, prestationstid, arbetssäkerhet, prydlighet och hållbar utveckling. 

Tid för uppgiften: 7h 15min 

Poäng: 35 p. 

Modul 3/Riktning av ytdelar

Uppgift

Uppgiften är att utföra riktning av en ytdel, en lös aluminiumdel, i fordonets kaross. 

Arbetet görs klart för lackering. 

Föremål för bedömning är bl.a. den riktade ytans form och kvalitet, finish, prestationstid för riktningen, och arbetssäkerhet. 

Tid för uppgiften: 1h 15min 

Poäng: 10 p. 

Modul 4/Karossmätning

Uppgift

I uppgiften mäts det skadade fordonets karosskonstruktion och sedan görs en skadeanalys. 

I uppgiften används mätanordningen Car-O-Tronic Vision2. 

Föremål för bedömning är bl.a. användning av anordningen, mätnoggrannhet och skadade objekt som noterats. 

Tid för uppgiften: 1 h 

Poäng: 5 p. 

Modul 5/Granskning av styrvinklar

Uppgift

I uppgiften granskas och justeras styrvinklarna på det krockskadade fordonet. 

I uppgiften används hjulinställningsutrustningen Q.Lign Compact, Beissbarth 3D. 

Föremål för bedömning är bl.a. arbetssäkerhet, arbetsordning och slutresultat. 

Tid för uppgiften: 1h 15min 

Poäng: 10 p. 

Modul 6/Kalibrering av ADAS-systemet

Uppgift

I uppgiften ska system som assisterar chauffören kalibreras enligt tillverkarens anvisningar. 

I uppgiften används Hella-Gutmanns ADAS CSC-TOOL DIGITAL kalibreringssystem. 

Föremål för bedömning är bl.a. arbetssäkerhet, iakttagande av reparationsanvisningarna, arbetets utförande och slutresultat. 

Tid för uppgiften: 1h 15min 

Poäng: 10 p. 

Modul 7/Reparation av plastdel

Uppgift

Uppgiften är att reparera en stötfångare som skadats i krocken genom att använda olika arbetsmetoder. 

Arbetet görs klart för målning.  

Föremål för bedömning är bl.a. rengöringar, förberedelse/slipning av delen, arbetsmetoder, använd arbetstid och slutresultat, arbetssäkerhet. 

Tid för uppgiften: 1h 30 min 

Poäng: 15 p. 

Modul 8/Montering av lösa karossdelar och finish

Uppgift

I uppgiften utförs montering på fordonet av delar som tidigare lösgjorts, enligt tillverkarens anvisningar. Vid monteringen observerades det att bakdörren har en skada och den tävlande ska reparera den målade ytan med metoder som inte skadar objektet. 

Föremål för bedömning är bl.a. korrekt montering av delarna, arbetsordning, arbetssäkerhet och slutresultat. 

Tid för uppgiften: 1h 45 min 

Poäng: 10 p. 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners