103 Billackering / Final

Finalister

Helena Ahonen

Keuda

Daniel Hendriksson

Etelä-Savon ammattiopisto

Essi Männistö

OSAO

Jesse Saarinen

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Niilo Sovijärvi

OSAO

Anna-Sofia Tiainen

Riveria

Tävlingsplats

 Keuda, Träskända

Tidtabell

9.5. kl. 9-17

10.5. kl. 8-16.30

11.5. kl. 8-12

Material och utrustning 

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna: 

 • förbehandlingsutrymmen  
 • sprutmålningsbox 
 • anordning för tvätt av sprutor  
 • lackeringsställningar  

Lechler-produkter  

 • MC421 CLEARCOAT  
 • MH100-120 HARDENER  
 • PW600 POWER VIPES  
 • HYDROFAN BASECOAT  
 • HR102 – HYDROFAN ONE-STEP ADDITIVE  
 • MF302/MF306/MF310 AUTOLEVER PRIMER  
 • MACROFAN GREEN-TECH FILLER  
 • 04380 – POLYDUR ZINC  
 • 00699 – HYDROCLEANER  
 • 00695 – SILICONE REMOVER SLOW  
   3M: PPS-seriens sprutkoppar, slipmaskiner, slippapper, polermedel och tejp 
 • Stenskottsmassa 3M 8882 + Performance målfärgsspruta 
 • 3M 08684 polyuretantätning 
 • 08881, 08882 Water-Based Coatings 
 • 3M plastreparationstillbehör: 
 • 3M Limborttagare 08984  
 • 3M Rengöringsmedel VHB    
 • 3M Primer 06396 och 05917  
 • 3M Plastreparationsmaterial FPRM 05901  
 • 3M Reparationslapp 0588 

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • Fotoförsett identitetsbevis  
 • Personlig skyddsutrustning och arbetskläder 
 • Kittningsverktyg 
 • Ytriktningsverktyg  
 • Ytfärgs- samt grundfärgssprutor 
 • Om man vill får man ta med sig en manuell IRT-tork. 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet 

Tävlingsarbetena är uppgifter som kräver vanliga färdigheter för en billackerare, exempelvis reparation av krockskadad yta, reparation av plastdel och lackeringsarbeten. I tävlingsuppgifterna bedöms behärskandet av teori och praktisk arbetsskicklighet. Objekten som ska lackeras i tävlingen är fordonsdelar. Tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (B5) för billackerare i examensgrunderna för grundexamen inom bilbranschen. 
 
Bedömningen baserar sig på examensdelar för billackerare i grundexamen. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna. En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p. Kvalitativ bedömning 30 % och kvantitativ bedömning 70 %. Tävlingsprestationerna bedöms dagligen. 

På bedömningen av tävlingsprestationen inverkar: 

 
Tävlingsuppgifterna är arbetsuppgifter inom billackering, och i dessa bedöms hur den tävlande behärskar teori och praktisk arbetsskicklighet.  

 • Den tävlande ska kunna hantera och rengöra de arbetsredskap som används samt använda material i enlighet med arbetarskyddsföreskrifterna. 
 • Korrigera eventuella lackeringsfel (avlägsna avrinningar och även eventuellt skräp).  
 • Arbeta arbetssäkert.  
 • Sörja för att ta hand om lackeringsavfall som bildas och om skydd av miljön.   
 • Materialets egenskaper och dess inverkan på reparationen och lackeringen.  
 • Förbehandla, grunda och måla en plastdel på rätt sätt.   
 • Använda tillsatsämnen som behövs vid plastmålning och -reparation arbetssäkert, ekonomiskt och miljövänligt. 
 • Lackeringsytans kvalitet (den slutliga ytan). 
 • Domarna kan eventuellt ändra uppgifterna med 30 % före tävlingens början. 
   

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. 

Domare

 • Huvuddomare Martti Volotinen, Ykkösväri Oy 
 • Jani Voimanen, Ykkösväri oy 
 • Domare, Jari Salovuori, 3M Suomi 
 • Veini Pirttilahti, SP-Automaalit Oy 
 • Tomi Äikäs, Hämeen automaalaus Oy 
 • Tuomas Harjunpää, Pro-Väri Oy 
 • Riku Honkanen, Würth  
 • Jouni Puolakanaho, OSAO

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i finaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Riktning av ytdelar på stänkskärm

Uppgift

Uppgiftsbeskrivning Uppgiften är riktning av stänkskärm på rätt sätt med handverktyg så att den skadade ytan inte i onödan sprids. Domaren bedömer ytriktningen före kittning och grundfärg.  


Max. poäng i modulen 20

Modul 2/Grundfärg, dimskarvslackering av färgnyans på stänkskärm

Uppgift

Uppgiftsbeskrivning Grundning, sprutning av färgmassa samt lackering. Den tävlande ska välja rätt färgnyans med hjälp av färgkarta och göra en färgmall. Vått-på-vått-målning eller lackering med sliplackfärg. Domaren bedömer den riktade ytan före färgmassan sprutas.


Max. poäng i modulen 30 

Modul 3/Reparation av plastdel

Uppgift

Uppgiftsbeskrivning Uppgiften är att reparera en plastdel på ett fordon. Med 3M-plastreparationsmaterial, grundnings- och ytmålning. Den tävlande ska välja rätt färgnyans med hjälp av färgkarta och göra en färgmall.


Max. poäng i modulen 30

Modul 4/Sprutning av stenskottsmassa, fogmassa och färgmassa på en dörr

Uppgift

Uppgiftsbeskrivning Den tävlande sprutar färgmassa i dörrens nedre kant samt fogar dörren (baksidan). Vått-på-vått-målning och målning av färgmassa.

   
Max. poäng i modulen 10

Modul 5/CAB-uppgift

Uppgift

Uppgiftsbeskrivning Skriftlig uppgift (uppgiftsbeskrivningen preciseras senare).


Max. poäng i modulen 5

Modul 6/Fästning av dekaler på dörren

Uppgift

Dekalerna limmas enligt givna anvisningar.


Max. poäng i modulen 5

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners