103 Billackering / Semifinal

Tävlingstid

Tisdag 31.1.2023

Onsdag 1.2.2023

Torsdag 2.2.2023

Tävlingsplats

ESEDU, S:t Michel
Raviradantie 4–6  
50100 Mikkeli 

Semifinal-koordinatorer

Tidtabell

Tävlingstiden är sammanlagt 6 h. Tävlingen genomförs kl. 9-16. 

Material och utrustning

Lechler-produkter  

 • MC421 CLEARCOAT  
 • MH 100-120 HARDENER  
 • PW600 POWER VIPES  
 • HYDROFAN  BASECOAT  
 • HR101 – HYDROFAN ONE-STEP ADDITIVE  
 • MF302/MF306/MF310 AUTOLEVER PRIMER  
 • MACROFAN GREEN-TECH FILLER  
 • 04380-POLYDUR ZINC  
 • 00699 – HYDROCLEANER  
 • 00695 – SILICONE REMOVER SLOW  
 • Anordning för tvätt av sprutor  
 • Lackeringsställningar  
 • 3M pps koppar, slipmaskiner, slippapper, polermedel och tejp 
 • stenskottsmassa 3M 8882+performanc spruta.
 • 3M fogtätningsmassa.

Praktiska anvisningar 

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • fotoförsett identitetsbevis 
 • Personlig skyddsutrustning och arbetskläder 
 • Kittningsverktyg 
 • Ytfärgs- samt grundfärgssprutor.  
 • Om man vill får man ta med sig en manuell IRT tork. 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet 

Tävlingsarbetena är uppgifter som kräver vanliga färdigheter för en billackerare, exempelvis reparation av krockskadad yta, reparation av plastdel och lackeringsarbeten.  

Bedömningen baserar sig på examensdelar för billackerare i grundexamen. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna. 

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

Beskrivning av bedömningens genomförande  

Kvalitativ bedömning 30 % 

Kvantitativ bedömning 70 %  

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier 

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma): 

Modul 1/Korrekt grundning och sprutmålning med grundfärg av fordonsdel

Uppgift

Korrekt grundning och sprutmålning med grundfärg av fordonsdel.

Modul 2/Sprutning / Dimskarvslackering av tvåskiktsfärgmassa och glanslackering

Uppgift

 Dimskarvslackering av tvåskiktsfärgmassa och glanslackering

Modul 3/Skriftlig uppgift gällande Cabas instruktioner för billackering

Uppgift

Skriftlig uppgift gällande Cabas instruktioner för billackering.

Bedömning

Bedömning

 • Grundning och målning av fordonsdel max. 100p   
 • Arbetssäkerhet och snygghet 20 p  
 • Förberedelsearbeten 10 p 
 • Grundnings- och sliparbeten 20 p 
 • Sprutmålningsarbete 15 p 
 • Val av färg 5p 
 • Arbetets kvalitet 20 p 
 • Skriftlig uppgift 10 p. 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners