104 Transportlogistik / Final

Finalister

Joona Haanpää

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

Anna Halonen

Lapin koulutuskeskus REDU

Petja Hulkkonen

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Aku Huttunen

Novida

Ville Lepistö

OSAO

Kalle Rehakka

Sataedu

Ilari Salomaa

Gradia

Sampo Tähti

Keuda

Tävlingsplats

 • 8.-10.5.2023 Stadin AO, enheten i Malm, Helsingfors
 • 11.5.2023 Hagalund idrotspark, Esbo.

Tidtabell

9.5. kl. 9-17 (Stadin AO, Malmi, Helsinki)

10.5. kl. 8-16.30 (Stadin AO, Malmi, Helsinki)

11.5. kl. 8-12 (Tapiolan urheilupuisto)

Material och utrustning 

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna: 

 • Lastbilar  
 • Toyota Material Handling truck, lastpallsflyttare och pallyftare 
 • MOFFETT-fordonstruck  
 • Styckegodslyft  
 • Skyddshjälm med hakrem  
 • Skyddsglasögon  

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • Skyddshandskar    
 • Personliga skyddskläder (ISO EN 20471, skyddsklass 2)   

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet 

I poängbedömningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i en gren är 100 poäng.    

Tävlingsprestationerna bedöms dagligen. Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Uppgifterna har kvantitativ och kvalitativ bedömning.  

 • Behärskande av arbetsprocessen  
 • Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material   
 • Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet   
 • Nyckelkompetenser för livslångt lärande   

Kvalitativ bedömning 30 % och kvantitativ bedömning 70 %.  

Dessutom bedöms Mästare-tävlingens gemensamma teman

 • företagsamhet  
 • hållbar utveckling  
 • arbetshälsa och arbetssäkerhet.

Domare

 • Huvuddömare Jarmo Iivari OSAO
 • Tuomas Syvänen  Gradia
 • Kari Jäppinen Toyota material handling
 • Mikael Elo Toyota material handling
 • Ilkka Lehtikallio  HIAB
 • Juhani Visuri REDU
 • Tommi Aaltonen Sataedu
 • Ari Ojala Novida
 • Kalle Salo Keuda
 • Sami Riikonen Varia
 • Timo Määttä KAO
 • Tero Urpilainen Sataedu
 • Timo Järvinen Tredu
 • Vilppu Tukiainen Posti
 • Mika Pirskanen Posti
 • Jani Meijer DB schenker
 • Timo Känsälä DB schenker
 • Jere Karonen Kaukokiito
 • Jari Tolppanen Stadin AO
 • Niko Virtanen Stadin AO
 • Heidi Valo Stadin AO
 • Mari Bergius Stadin AO
 • Jari Korhonen AKT
 • Jouni Häkkinen – Riveria
 • Jari Ikonen – Samiedu
 • Marko Eskelinen – Ysao
 • Jarkko Leppä – Esedu 
 • Korhonen Mika sakky
 • Jussi-Pekka Räsänen Sakky
 • Juha Niemi stadin ao 
 • Kirsi Sundstedt kaukokiito
 • Johanna Holkko DB schenker

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i finaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Användning av styckegodslyft

Uppgift

Den tävlande visar sitt kunnande i att använda en styckegodslyft.

Tid för uppgiften: 1,5 timme.

Maxpoäng: 10 poäng 

Modul 2/Förutseende och ekonomisk körning

Uppgift

Den tävlande utför ekonomisk och förutseende körning längs en rutt med en lastad över 12 tons lastbil. Rutten innehåller både landsvägs- och stadskörning. 

Tid för uppgiften: 1 timme. 

Maxpoäng: 10 poäng 

Modul 3/Körskicklighetsbana

Uppgift

Körskicklighetsbana och hantering av växelflak  

Uppgiften börjar med kontroll av fordonets skick inför körningen. Den tävlande har i uppgift att avklara en körskicklighetsbana med en Scania lastbil. Dessutom ska den tävlande hantera ett växelflak och meddela kunden vilka uppgifter som behövs för lastning. 

Tid för uppgiften: 1 timme. 

Maxpoäng: 10 poäng 

Modul 4/Förberedelser inför en transportuppgift

Uppgift

Den tävlande förbereder ett fordon och säkerställer att det är lämpligt för den transportuppgift som getts. 

Tid för uppgiften: 1,5 timme. 

Maxpoäng: 15 poäng 

Modul 5/Lastning av fordonskombination

Uppgift

Den tävlande har i uppgift att på ett säkert sätt lasta styckegods i en fordonskombination med Moffet fordonstruck och Toyota motviktstruck enligt fraktsedeln. 

Tid för uppgiften: 1,5 timmar.

Maxpoäng: 15 poäng 

Modul 6/Behärskande av teorikunskaper

Uppgift

Uppgiften är att besvara skriftliga flervalsfrågor utarbetade av Kuljetusturva Oy gällande företagsamhet, hållbar utveckling, arbets- och trafiksäkerhet samt främjande av arbetsförmågan och ADR-grundkursen inom logistikbranschen.  

Tid för uppgiften: 1 timme.

Maxpoäng: 10 poäng 

Modul 7/Livsmedelstransporter

Uppgift

Den tävlande utför hantering av en livsmedelslast i terminalförhållanden. 

Tid för uppgiften: 1,5 timmar. 

Maxpoäng: 15 poäng 

Modul 8/Arbetsintervju

Uppgift

De tävlande deltar i en 30 minuter lång arbetsintervju vid Mästare2023 -evenemanget.  

Maxpoäng: 5 poäng 

Modul 9/Lastvändning 

Uppgift

Den tävlande ska ändra ordningen i en last genom att använda lasthanteringsanordningar. 

Tid för uppgiften: 1 timme. 

Maxpoäng: 7 poäng 

Modul 10/En fordonskombinations lastkapacitet

Uppgift

Tid för uppgiften: Nonstop.

Maxpoäng: 3 poäng 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners