104 Transportlogistik / Semifinal

Tid

Tisdag 31.1.2023

Onsdag 1.2.2023

Tävlingsplats

 • Novida
 • Sakky
 • StadinAO
 • OSAO

Semifinal-koordinatorer

Tidtabell

Tävlingen genomförs kl. 9-16. 

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • fotoförsett identitetsbevis 
 • arbetskläder, skyddsskor, arbetshandskar enligt standarden EN ISO 20471, klass 2.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

 • En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Praktiska råd

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)  
 • Arbetskläder, skyddsskor, arbetshandskar enligt standarden EN ISO 20471, klass 2. 
 • Om man vill får man ta med sig lite mellanmål. 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier 

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma): 

Modul 1/Behärskande av teorikunskaper

Uppgift

Tid för uppgiften: 45 min. 

Poäng: 30 p.

De tävlande besvarar skriftliga frågor kring företagsamhet, hållbar utveckling, arbets- och trafiksäkerhet samt främjande av arbetsförmågan inom logistikbranschen. 

Modul 2/Surrning av last och granskning av fraktsedel 

 • Tid för uppgiften: 45 min. 
 • Poäng: 35 p. 

Den tävlande har i uppgift att säkra och granska en färdigt lastad last i lastutrymmet enligt standarden EN12195-1:2010.

Modul 3/Användning av arbetsmaskin  

Uppgift

 • Tid för uppgiften: 45 min. 
 • Poäng: 35 p. 

Den tävlande ska i uppgiften påvisa färdigheter att köra och hantera en arbetsmaskin.  

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners