105 Användning av skogsmaskin / Final

Finalister

Veikka Hautamäki

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

Eeli Hiltula

Kpedu

Oskari Jussila

Gradia

Matias Laine

WinNova

Ville Metsoharju

Savon ammattiopisto

Ville Pulkka

Etelä-Savon ammattiopisto

Valtteri Segerroos

WinNova

Olli Talus

Lapin koulutuskeskus REDU

Tävlingsplats

Hagalund idrottspark

Tidtabell

9.5. kl. 9-17

10.5. kl. 8-16.30

11.5. kl. 8-12

Material och utrustning 

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna: 

 • John Deere skotare 
 • John Deere Harvester 
 • John Deere skogsmaskinsimulator 
 • John Deere manualer 
 • Relaskop 
 • Terrängtabeller 
 • Boken Råd i god skogsvård 
 • Boken Metsäkoulu 
 • Surfplatta / dator 
 • Arbetsredskap och servicetillbehör som behövs för service och underhåll 
 • Arbetskläder 
 • Personlig skyddsutrustning 
 • Anteckningsredskap 

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • Egna skyddsskor (EN ISO 20345:2011) 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet 

De tävlande ska klara av mångsidiga arbetsuppgifter för en skogsmaskinsförare. Under tävlingsdagarna utför de tävlande sex olika uppgifter. Tävlingsuppgifterna är planerade så att de ska motsvara äkta arbetslivssituationer. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna för grundexamen inom skogsbranschen. 

Domare

 • Vesa Saksman, TTS Työtehoseura
 • Matleena Lindström, TTS
 • Ville Ovaskainen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Tapio Talonen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Antti Virkkunen, Koulutuskeskus Sedu
 • Mikko Pulkkinen, Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
 • Kaj-Magnus Lithén, Yrkesakademin i Österbotten
 • Juhani Kyrö, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
 • Jussi Ruuttula, John Deere Forestry Oy
 • Kari Nevanperä, John Deere Forestry Oy
 • Joona Mäkiraatikka, John Deere Forestry Oy
 • Janne Kangassalo, JK Forest Oy
 • Antti Koistinen, Koneurakointi T. Wirman Ky
 • Maarit Järvinen, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Timo Hämylä, Länsirannikon Koulutus Oy WinNov
 • Harri Wiro, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Matti Vormisto, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i finaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Skriftlig flervalsuppgift

Uppgift

Den tävlande besvarar frågor gällande användning, service och underhåll av skogsmaskin samt skogsbehandling. 

Tid för uppgiften: 1 h 

Poäng: 8 p. 

Modul 2/Simulatoruppgift

Uppgift

Den tävlande utför skotning av virke med John Deere lättsimulator enligt de arbetsanvisningar som getts. 

Tid för uppgiften: 50 min. 

Poäng: 16 p. 

Modul 3/Skogsvärdering

Uppgift

Den tävlande utför uppgifter gällande mätning och värdering av skog. 

Tid för uppgiften: 1 h 

Poäng: 10 p. 

Modul 4/Säkring av last

Uppgift

Den tävlande förbereder och säkrar lasten för en förflyttningstransport av en skogsmaskin. 

Tid för uppgiften: 45 min. 

Poäng: 8 p. 

Modul 5/Teknikuppgift

Uppgift

Den tävlande utför en given service-/underhållsuppgift på en John Deere Harvester. 

Tid för uppgiften: 2 h 

Poäng: 12 p. 

Modul 6/Skotaruppgift

Uppgift

Den tävlande utför skotning av virke med en John Deere skotare.  

Tid för uppgiften: 90 min. 

Poäng: 46 p. 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners