105 Användning av skogsmaskin / Semifinal

Tävlingstid

Tisdag 31.1.2023
 
Onsdag 1.2.2023 

Tävlingsplatserna

Savon ammattiopisto Sakky,
Haapamäentie 1, 70900 Toivala

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu,
Tuurin kauppakeskus

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingen genomförs kl. 9-16.

Material och utrustning 

 • Tävlingsarrangören skaffar en John Deere Sim4 simulator och en medelstor skotare till tävlingsplatsen.   
 • Publikation: Hyvän metsänhoidon suositukset, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, 2014, ISBN 978-952-6612-22-5 
 • Publikation: Maastotaulukot, Hyvän metsänhoidon suositukset, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, 8–10. 2022 
 • Servicebok/Manual: John Deere 1070G/ 1170G Final Tier 4, F708873 (8/2022) + bilagor. 

Praktiska anvisningar 

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • fotoförsett identitetsbevis 
 • den tävlande ska ha lämpliga kläder för maskinarbete utomhus och skyddsskor 
 • anteckningsmaterial  

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet 

Bedömningen baserar sig på examensdelar för kompetensområdet för skogsmaskinsförare i grundexamen inom skogsbranschen. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna. 

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

Kvalitativ bedömning 3 % 

Kvantitativ bedömning 97 %  

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier 

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma): 

Modul 1/Flervalsuppgift

Uppgift

 • Tid för uppgiften: 40 min  
 • Poäng: 30 p 

Uppgiften går ut på att besvara flervalsfrågor på en tävlingsblankett.  Flervalsfrågorna handlar om kännedom om skogsnaturen, behandling av gallringsbestånd och tekniken i en skogsmaskin.   

Hjälpmedel för uppgiften:   

 • frågeformulär  
 • anteckningsredskap 

Modul 2 /Beståndsvårdande avverkning

Uppgift

John Deere E SIM4 -seriens simulator 

 • Tid för uppgiften: 20 min + 5 min för att bekanta sig  
 • Poäng: 30 p  

I uppgiften eftersträvas en professionell maskinhantering och en arbetsmetod som är skonsam för både föraren och maskinen i en gallringsskog. Tävlingsuppgiften utförs i simulatorförhållanden. En funktionär hjälper till i övnings- och tävlingsskedet i frågor som gäller användningen av simulatorn.

Modul 3/Maskinell närtransport med skotare

Uppgift

 • Tid för uppgiften: 30 min + 5 min för att bekanta sig  
 • Poäng: 40 p 

I uppgiften eftersträvas en professionell maskinhantering och en arbetsmetod som är skonsam för både föraren och maskinen i närtransport.  Tävlingsuppgiften utförs på ett utomhusområde.  En funktionär hjälper till i frågor som gäller användningen av maskinen.  

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners