602 Elektronik och robotik / Final

Finalister

Aaro Ahonen

Omnia

Anttu Höysniemi

Omnia

Artur Truve

Omnia

Ville Vepsäläinen

Omnia

Samu Yrjönen

Kouvolan Ammattiopisto Eduko

Tävlingsplats

Hagalund idrottspark, Honkahalli

Tidtabell 

9.5. kl. 9-17

10.5. kl. 8-16.30

11.5. kl. 8-12

Material och utrustning 

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna: 

 • Arduino Uno Rev3 SMD + USB-kabel  
 • Arduino Micro + USB-kabel 
 • Robotplattform + effektkälla 
 • Arduino Uno protoshield TSX00083* 
 • Ultraljudsensor,  HC-SR04* 
 • Linjeföljande sensor, Grove Line Finder v1.10* 
 • YwRobot Easy Module Shield, ARS03218S 
 • Servomotor, Crowtail SERVO 9G 180grader* 
 • Servo med kontinuerlig rotation, FT90R* 
 • DC motor med växel, FM90* 
 • Servostyrning för DC-motor, Feetech FT-SMC-4CH* 
 • Grove Arduino Base Shield V2 (103030000)* 
 • Grove blå LED (104030010)* 
 • Grove protokort (101020035)* 
 • Grove kort för dubbel tryckknapp (111020103)* 
 • Grove rotationsvinkelsensor (101020048)* 
 • Grove accelerationssensor (101020054)* 
 • Skruvar och muttrar i olika storlekar (2M, 3M och 4M) 
 • 3D printade delar  
 • Baskomponenter för elektronik som t.ex. tryckknapp, olika LED, LDR, trimmer, olika motstånd och kondensatorer, provkopplingskort samt olika jumpers och stiftlister. 

*) Delar märkta med stjärna sänds till de tävlande under mars månad så de får bekanta sig med dem. 

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • En bärbar dator (Windows), i vilken utvecklingsmiljön Arduino IDE 2.0 har installerats. Det ska vara möjligt att ansluta datorn till ett lokalt nät både via Wifi och en RJ45 kontakt.  
 • Lödstation med en lödpenna och möjliga bytesspetsar.  
 • Blyfritt lödtenn  
 • Om den tävlande vill så får hen använda en monteringsram för kretskortet, oantändligt underlag, tillsatsmedel (flux), avlödningsfläta, rengöringsmedel och redskap för kretskort.  
 • Egna handverktyg: avbitartång, spetsavbitare, skruvmejslar, pincetter mm.  
 • Multimeter + mätledningar 
 • Oscilloskop (10Mhz, 2 kanaler) + mätledningar 
 • Vid behov förstoringsglas/lampa för arbetet med ytanslutningar  
 • Personlig skyddsutrustning  
 • Anteckningsmaterial  

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet 

Den tävlande har i uppgift att bygga en robot och att med hjälp av den genomföra olika tillämpningar. Roboten styrs med ett Arduino mikro-styrningskort och robotens skicklighet utvidgas genom att olika sensorer kopplas till den. För att klara av uppgifterna förutsätter det att man har goda färdigheter att bygga elektronik, gott kunnande i programmering och förståelse av elektronik. Till sin natur går uppgifterna ut på att bygga prototyper och i dem får man fritt använda resurser från Internet.  

I tävlingen används som mikrokontroller Arduino Uno Rev3 och Arduino Micro inbäddade kort. Före finalen skickas sensorer som ska kopplas till roboten, motorer och andra komponenter till de tävlande för att de ska få bekanta sig med dem (se stycket om material och apparater).  

Tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på examensgrunderna i grundexamen i informations- och kommunikationsteknik, kompetensområdet för elektronikmontör. Bedömningen baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examendelarna elektronikinstallationer och implementering av ett inbyggt system. 

Domare

 • Petri Koskinen, Huvuddomare, Kouvolan ammattiopisto EduKo  
 • Jari Koskinen, Kouvolan ammattiopisto EduKo  
 • Keijo Salonen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia  
 • Tommi Siren, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu 
 • Jukka Jokinen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Paulus Kivelä, Maajoukkue

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i finaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Att bygga elektronik 

Uppgift

Den tävlande bygger ett elektronikkort på ett kretskort som getts. Kortet har olika ytmonterade och genomlödda komponenter. Den tävlande ska välja komponenter enligt dellistan bland de komponenter som står till buds. Den tävlande testar det byggda kretskortets funktionalitet med ett färdigt testprogram. Exempel på möjliga kapseltyper: 1206, 0805, 0603, SOT-23, SO16 

Förbjudna redskap och tillbehör är:   

 • Lödpasta  
 • Gasdriven lödkolv  
 • Lim, tejp, sinitarra 
 • LCR-tester 

Bedömningskriterier:  

 • Komponenter enligt dellistan har valts rätt och placerats på sina egna platser. 
 • Placering av komponenterna och lödningarna enligt IPC-A-610 
 • Kretsens funktion 
 • Arbetssäkerhet 

Tid för uppgiften: 2 h 30 min  

Poäng: 25 p. 

Modul 2/Montering av roboten

Uppgift

I modulen monteras en fungerande robot ihop genom att man använder en robotplattform, ett Arduino kort samt olika sensorer. Dessutom ska robotens och sensorernas funktion testas. 

Bedömningskriterier:  

 • Roboten har monterats ihop enligt anvisningarna. 
 • Hur roboten klarar av testerna. 
 • Tid 

Tid för uppgiften: 3 h 30 min  

Poäng: 25 p. 

Modul 3/Användning av roboten 

Uppgift

I modulen utvecklas och programmeras roboten som man tidigare satt ihop att självständigt klara av fyra olika uppgifter genom att använda olika sensorer. De två första uppgifterna bedöms under förmiddagen och de två senare uppgifterna bedöms på eftermiddagen. 

Bedömningskriterier:  

 • Hur roboten klarar av kraven i uppgifterna.  
 • Bedömningskriterierna är olika för varje uppgift. Exempelvis hur många procent av kraven roboten presterat och/eller uppgiftens prestationstid 

Tid för uppgiften: 6 h 30 min  

Poäng: 25 p. 

Modul 4/Mätning

Uppgift

I modulen ska man mäta och tolka olika spänningar och signaler som elektronikkretsarna producerat. Dessutom ska funktionen i olika kopplingar mätas och tolkas. I mätningarna används både multimeter och oscilloscop. 

Bedömningskriterier:  

 • Mätresultatens korrekthet 

Tid för uppgiften: 2 h  

Poäng: 25 p. 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners