606 Styckegodsautomation / Semifinal

Tävlingstid

Onsdag 1.2.2023

Torsdag 2.2.2023

Tävlingsplats

Omnia, Esbo, Officersgatan 11 

Semifinal-koordinator

Material och utrustning

 • Pneumatikanordningar
 • Sensorer
 • Styrningsventiler
 • Styrningscentral tillverkad på förhand.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • Fotoförsett identitetsbevis
 • Arbetskläder och skyddsutrustning
 • Styrningscentral tillverkad på förhand, PLC enligt lagets val, drifts- och matningsspänning 24Vdc, min. 12in / 8out, inmatning PNP, utgångar relä eller transistor
 • Skruvmejselserie för koppling av kopplingslister och banankontakter samt för reglering av känslighet i sensorer
 • Verktyg för dragning av ledningar och kablar, och för koppling av ändhylsor
 • Insexnyckelsats (1- 8 mm)
 • Blocknyckelsats 6 – 14 mm
 • Tuschpenna med smal spets eller remsskrivare för märkning
 • Ändhylsor med plastkragar 0,25 … 1,0 mm2
 • Kapningsredskap för kabelkanaler
 • Skisseringsredskap, pennor och papper
 • Om man vill får man ta med eget mellanmål.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Anordningen ska ha i uppgift att sortera arbetsstycken enligt färg i bestämd ordning.

De tävlande ska bygga en mekanisk apparatur på aluminiumskivan till en pneumatikbänk. Tävlingsparet ska installera mekanik, anordningar och givare, samt koppla dem till en styrningscentral som tillverkats på förhand. Koppling av fältanordningarna med 4mm banankontakter och i styrningscentralen i kopplingslister. Efter installationen eller under den ska den ena eller båda av tävlingsparets medlemmar delta i att göra ett program i styrningscentralen.  Styrningscentralen, som man tillverkat på förhand och försett med den PLC man vill ha, ska varje tävlande ta med sig.

Anvisningar och kopplingsdokument för styrningscentralen som ska tillverkas på förhand skickas till deltagarna på förhand, funktionsbeskrivningen delas ut på tävlingsdagen.

Kvalitativ bedömning 20%

Vid den kvalitativa bedömningen bedöms installationsarbetets och installationsplatsens snygghet och ordning (gäller inte styrningscentralen som tillverkats på förhand) samt användning av rätta verktyg och rätt skyddsutrustning.

Kvantitativ bedömning 80%

Vid den kvantitativa bedömningen granskas det att kopplingarna motsvarar de givna dokumenten och att apparaturen fungerar enligt beskrivningen.

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten.  Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  I den kvalitativa bedömningen används i tillämpliga delar kriterier som används i internationella tävlingar.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners