607 Maskinmontering och underhåll / Final

Finalister

Samuel Hyttinen

Riveria

Leevi Karvinen

Riveria

Otso Laakkonen

Riveria

Vili Niemikorpi

Vamia  

Juho Nieminen

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Tävlingsplats

 • 9.-10.5. Koulutuskeskus Salpaus, Lahti
 • 11.5. Hagalund idrottspark

Tidtabell

9.5. kl. 9-17

10.5. kl. 8-16.30

11.5. kl. 8-12

Material och utrustning

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna: 

 • Pelarborrmaskin Knuth SSB 40XN 
 • Kemppi Fastmig (1 mm rostfri/syrafast inmatningstråd) 
 • Svetsredskap (klämmare/press, slagghacka och -borste) 
 • Bosch Professional batteridriven borrmaskin (13 mm snabbchuck) 
 • Bosch Professional vinkelslipmaskin (125 mm kapskiva) 
 • Manuella gängningsredskap (M4-M12 utvändig/invändig gängning) 
 • Spiralborrar (skär) (2–13 mm) 
 • Hylssatser och dragverktyg 
 • U-ringnycklar 
 • Momentnycklar 
 • Insexnycklar  
 • Filsats 
 • Kryss- och spårskruvmejslar  
 • Brytjärn 
 • Slagskruvmejslar och drivdorn 
 • Låsringstång 
 • Manuellt rörbockningsverktyg (för 6 mm rostfria/syrafasta rör) 
 • SKF SNL-lagerhus och lager som passar i dem och tillbehör för lagermontering  
 • SKF hydraulverktyg och bladfogsnycklar för lagermontering  
 • SKF automatisk smörjningsanordning och monteringstillbehör för den 
 • Halton Marine, Automatisk Brandslussanordning av plåt  
 • SMC pneumatikanordningar (magnetiska/manuella, underhållsanordningar) 
 • Air Torgue pneumatisk vridanordning 
 • Konecranes NECH växel för kedjelyft  

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • Arbetskläder, montörshandskar, skyddsglasögon 
 • Svetsmask, svetshandskar 
 • Anteckningsmaterial (häfte, blyertspenna, suddgummi, kulspetspenna) 
 • Kalkylator (telefonen får inte användas för beräkningar) 
 • Märkningstusch (t.ex. Pica-Ink 150/46) 
 • Rits och körnare 
 • Rullmått (3 m) 
 • Skjutmått (150 mm) 
 • Bågmikrometrar (mätområde 0–125 mm) 
 • Mätklocka och ställbar magnetfot för mätklockan 
 • Vinkelhake 150×100 mm (t.ex. Diesella 10410150) 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Tävlingsuppgifterna består av tre (3) fristående uppgiftsmoduler. Varje modul ska utföras under en tävlingsdag. I tävlingsuppgifterna kommer de tävlandes kunnande att testas i montering av lagersystem, mekanisk hopmontering samt i montering av pneumatikanordningar och -system. Kraven på kunnande i grenen baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna för grundexamen i Maskin- och produktionsteknik samt på arbetslivets krav på kunnande för unga arbetstagare. 

Domare

 • Ismo Kumakari, huvuddomare, Oy SKF Ab 
 • Petri Salonen, Halton Marine Oy 
 • Aki Sihvonen, Liukkosen Pultti / Tools Oy 
 • Simo Lahtinen, Konecranes Oy 
 • Mika Hautamäki, Vamia
 • Ari Tolvanen, Sakky
 • Harri Vuorenmaa, Oy SKF Ab

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i finaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Montering av lagersystem

Uppgift

Den tävlande ska utföra installation och montering av lagersystem i SKF-stålagerhus samt av en smörjningsanordning (inkl. installation av rör och/eller slangar) som ansluts till lagersystemet. Den tävlande ska montera lagersystemet enligt hopmonteringsbilder och monteringsanvisningar med utrustning som reserverats till tävlingsplatsen (maskiner, mätutrustning, hand-, el- och hydraulverktyg) och sedan rapportera sitt arbete enligt uppgiftsanvisningarna.   

Tid för uppgiften: 5 h 
Poäng: 40 p. 

Modul 2/Montering och ibruktagning av automatisk brandslussanordning av plåt

Uppgift

Den tävlande ska montera och ta i bruk en automatisk brandslussanordning av plåt i ett ventilationssystem. I tävlingsuppgiften ingår mekanisk montering, svetsning (RST/HK), elkabeldragning (24 DC) samt installation av och rördragning i en pneumatisk vridanordning med tillhörande pneumatikanordning. Ibruktagningen av anordningen innefattar att tätheten i fogningarna ska granskas och att anordningen ska ställas in på givna riktvärden. 

Tid för uppgiften: 4 h 
Poäng: 35 p. 

Modul 3/Montering och testning av växel i Konecranes NECH kedjelyft

Uppgift

Den tävlande ska enligt givna hopmonteringsbilder och uppgiftsbeskrivningar montera en växel i en NECH kedjelyft och testa dess funktion. I tävlingsuppgiften ingår mekanisk montering, mätning i anslutning till monteringsarbetet samt rapportering av arbetet och mätningarna. 

Tid för uppgiften: 3 h 
Poäng: 25 p. 

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners