607 Maskinmontering och underhåll / Semifinal

Tid

Tisdag 31.1.2023

Onsdag 1.2.2023

Tävlingsplats

 • Sakky, Kuopio
 • Tredu, Nokia

Semifinalkoordinator

Tidtabell

Tävlingstiden är sammanlagt 6 timmar. Tävlingen genomförs kl. 9-16.

Material och utrustning

Tävlingsarrangören reserverar till tävlingsplatsen alla maskiner, apparater och verktyg som behövs i tävlingen.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • fotoförsett identitetsbevis
 • egna arbetskläder och skyddsskor
 • personlig skyddsutrustning:
  • montörshandskar
  • skyddsglasögon
  • hörselskydd
 • rullmått 
 • skjutmått 
 • rits
 • körnare
 • kalkylator
 • penna och anteckningsblock
 • bågmikrometrar, mätområden: 0–25 mm och 25–50 mm
 • 3-punktshålmikrometer, mätområde 35–40

Om det inte finns mätverktyg för varje tävlande ska kontaktpersonen på semifinalplatsen kontaktas.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

I grenen Maskinmontering och underhåll tävlar man i monterings- och underhållsfärdigheter. Grenen baserar sig på examensgrunderna för grundexamen i maskin- och produktionsteknik och på arbetslivets aktuella krav. För de tävlingsuppgifter som ska tillverkas får de tävlande material, apparater, ritningar och anvisningar, utifrån vilka tävlingsarbetena ska tillverkas.

Bland de examensdelar som är obligatoriska för alla betonas grundläggande arbeten, mätningar, monteringsfärdigheter och färdigheter att avläsa ritningar.  Om den tävlande sätter sin egen eller andras säkerhet i fara eller använder förbjudna metoder, kan tävlingsprestationen avbrytas/underkännas.

Bedömningen baserar sig på examensdelar i grundexamen i maskin- och produktionsteknik. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Installation

Upgift

Möjliga arbetsuppgifter är

 • linjeringsuppgift 
 • montering/underhåll av lager 
 • smörjning av lager 
 • bedömning av lagrens skick 
 • teoriuppgifter om dessa ämnen.

Max. 40 p.

Modul 2/Automation

Upgift

Möjliga arbetsuppgifter är

 • tolkning av ett hydraulik-/pneumatikschema
 • montering och ibruktagande av en hydraulik-/pneumatikkoppling 
 • teoriuppgift.

Max. 40 p.

Modul 3/Maskinbearbetning

Upgift

Möjliga arbetsuppgifter är

 • svarvning av lagerpassning på axel och/eller lagerhus
 • gängning med gängsnitt och/eller gängtapp
 • tolkning av toleranstabell
 • borrning av hål, hålfördelning 3–8 hål
 • centrering
 • bestämning av bearbetningsdata.

Max. 20 p.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners