204 Databehandling / Semifinal

Tävlingstid

Tisdag 31.1.2023

Tävlingsplats

Semifinalerna arrangeras vid de tävlandes egna läroanstalter.

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingsdagens preliminära tidtabell. Ändringar kan komma.

Kl. 9.00 Anmälan. Den tävlande ska bestyrka sin identitet i samband med anmälan. Testning av Teams-förbindelsen.

Kl. 9.30 Excel

Kl. 11.00 Lunch

Kl. 12.00 Anvisningar för eftermiddagen

Kl. 12.15 Word

Kl. 13.30 Paus

Kl. 13.45 Powerpoint

Kl. 14.30 Responsdiskussion och inlämning av uppgifterna

Material och utrustning

För varje tävlande har det reserverats en normal kontorsarbetsstation. Arrangören har för den tävlande reserverat en arbetsstation med operativsystemet Windows 10 (eng.), Microsoft 365-verktygsprogramvara (eng.).

Den tävlande har möjlighet att använda sin egen bärbara dator. Programvaror i datorn ska vara MS-Office och operativsystemet Windows. Programvarans version och språk har inte begränsats. Den tävlande har möjlighet att använda Internet under tävlingen.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • fotoförsett identitetsbevis.

De tävlande får ta med sig en egen bärbar dator, egen datamus och hörlurar. Det är inte tillåtet att använda mobiltelefon under tävlingsprestationen. Det är förbjudet att föra datafiler och utskrivna uppgifter utanför tävlingsområdet. 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Arbetsuppgifterna i grenen har att göra med kundservice- och expertuppgifter. För att lösa uppgifterna krävs problemlösnings- och kommunikationsförmåga. 

Den tävlande ska kunna ge råd i användningen av verktygsprogram och lösa problem som uppstår genom att använda verktygsprogram.  

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Kalkylering (Excel)

Uppgift

 • Behandling av uppgifter i en tabell (filtrering, mellansummor, skydd, länkning, hämtning av data)
 • Att göra tabellen åskådligare (bilder, objekt, länkar, kommentarer, bearbetning av diagram)
 • Beräkningsformler och funktioner bl.a. sum, if, sumif, vlookup, hlookup, count, countif. Dessutom goal seek, solver och pivot.
 • Inspelning av makron och att göra en makrotangent.

Poäng: 50 p.

Modul 2 /Textbehandling (Word)

Uppgift

 • Stilar och dokumentmallar
 • Långa dokument (avsnittsbrytning, sidhuvud och sidfot, innehållsförteckning, noter och källförteckningar)
 • Spalter (infogning av spalter)
 • Kopplingsfunktioner (etiketter och massutskick, koppling med informationskälla)
 • Blanketter (att skapa och formatera en tabell och blankettfält).

Poäng: 30 p.

Modul 3/Presentationsgrafik (Powerpoint)

Uppgift

 • Mångsidig användning av bilder och ritverktyg, animeringar
 • Infoga och redigera diagram och objekt, samt RGB-färgkoder
 • Sidspecifika effekter, texteffekter, funktionsknappar, hyperlänkar.

Poäng: 20 p.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners