205 Datorer och nätverk / Final

Finalister

Eetu Heino

WinNova

Juuso Hänninen

Savon ammattiopisto

Teemu Ihanamäki

WinNova

Aku Kilpinen

Forssan ammatti-instituutti

Jimi Leino

Hyria

Tatu Räisänen

Ylä-Savon ammattiopisto YSAO

Tävlingsplats

Hagalund idrottspark, Honkahalli

Tidtabell

9.5. kl. 9-17

10.5. kl. 8-16.30

11.5. kl. 8-12

Material och utrustning 

Under tävlingstiderna har den tävlande tillgång till en arbetsstation med två HD skärmar och internetanslutning, från vilken det är möjligt att ansluta till fjärrdatorer. Operativsystemens versioner är på engelska. Den tävlande får inte använda andra egna informationstekniska apparater. Den tävlande kan ta med personlig skyddsutrustning och egna arbetsredskap som t.ex. pennor för skissering av uppgifterna.

Tävlingsplatserna lottas den första dagen för hela tävlingstiden.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

De tävlande har i uppgift att utföra installation, konfigurering, dataskydd och underhåll av serverprogramvaror. Utmaningar som har att göra med att i praktiken och med Packet Traser programvara utföra byggande, planering av ett nätverk och konfigurering av nätverksapparater. 

Bedömningen baserar sig på examensdelar för inriktningsalternativ i Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik enligt följande:

IT-stödperson: Arbete med teknisk support och Arbete med systemstöd.

Datanätsmontörer: Kablage för datanät

Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna. En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p. Om flera tävlande slutar på samma poäng prioriteras poäng för modul 3.

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Domare

  • Huvuddomare Mikko Lundahl, Turun ammatti-instituutti TAI
  • Seppo Aapa, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
  • Mikko Hiltunen, Koulutuskuntayhtymä OSAO  
  • Jesse Eskelinen, Enter Systemsolutions Oy
  • Pyry Nordström, Enter Systemsolutions Oy

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i finaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Windows Server

Uppgift

Den tävlande ska utföra installation, konfigurering och underhåll av systemet Windows Server. Uppgiften utförs i virtualiserad miljö och bedömningen av tävlingsuppgiften görs utgående från den dokumentation som den tävlande gjort. Bedömningen är kvantitativ och kvalitativ.

Tid för uppgiften: 3 h
Poäng: 20 p.

Modul 2/Datanät

Uppgift

En uppgift gällande kablage för datanät, i vilken man ska uppmärksamma en företagarinriktad verksamhet, hållbar utveckling, arbetssäkerhet och arbetshälsa. Bedömningen är kvantitativ och kvalitativ.

Tid för uppgiften: 3 h
Poäng: 20 p.

Modul 3/Linux Server

Uppgift

Den tävlande ska utföra installation, konfigurering och underhåll av systemet Linux Server. Uppgiften utförs i virtualiserad miljö och bedömningen av tävlingsuppgiften görs utgående från den dokumentation som den tävlande gjort. Bedömningen är kvantitativ och kvalitativ.

Tid för uppgiften: 3 h
Poäng: 20 p.

Modul 4/Dataskydd

Uppgift

Den tävlande ska ha omsorg om dataskydd, kundbetjäning, installation och konfigurering av apparater samt sörja för hållbar utveckling. Bedömningen är kvantitativ och kvalitativ.

Tid för uppgiften: 2 h
Poäng: 20 p.

Modul 5/Packet Tracer

Uppgift

Den tävlande ska med programvaran Packet Tracer planera, ta reda på fel i och konfigurera nätverksapparater. Programvaran har en automatisk bedömningsfunktion.

Tid för uppgiften: 2 h
Poäng: 20 p.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners