206 Webbutveckling / Final

Finalister

Eeli Gren

Saimaan ammattiopisto

Jesper Helin

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Eetu Kallioinen

Kpedu

Juuso Karppinen

OSAO

Mikael Kiviniemi

OSAO

Mikael Kolehmainen

Vamia  

Alexander Palosaari

OSAO

Anton Zlobin

Saimaan ammattiopisto

Tävlingsplats

Hagalund idrottspark, Honkahalli

Tidtabell

9.5. kl. 9-17

10.5. kl. 8-16.30

11.5. kl. 8-12

Material och utrustning 

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna: 

Datorer med kringutrustning finns färdigt för de tävlande. I datorerna är de program som behövs färdigt installerade, bl.a.  

 • Microsoft Visual Studio Code   
 • De nyaste versionerna av de vanligaste webbläsarna  
 • Notepad++  
 • WinSCP  
 • FileZilla  
 • Putty  
 • XAMPP  
 • MariaDB  
 • PHP 
 • Git  
 • Windows 10  

De nyaste stabila versionerna av alla program är färdigt installerade. Uppgiften inlämnas till nätservern. Varje tävlande får ett eget användar-ID till servern. Om andra program behövs ska man meddela den grenansvariga i tid.  

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • Eget tangentbord, egen mus  
 • Egna hörlurar 

Praktiska anvisningar för tävlingssituationen: 

 • Tekniska utmaningar under tävlingen: lyft upp handen. Domaren avgör om hen kan hjälpa dig i saken och/eller om det är en sådan sak som de andra tävlande behöver få information om.  
 • Koppling av all slags extern utrustning (hårdskiva, USB, pekplatta, telefoner e.d.) till tävlingsdatorn är förbjudet.   
 • Telefonerna ska vara avstängda under tävlingsprestationen och de samlas in.  
 • Det är förbjudet att föra datafiler och utskrivna uppgifter utanför tävlingsområdet.  
 • Det är tillåtet att lyssna på musik med hörlurar via en på förhand installerad app på datorn.  

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet 

Produktion och implementering av en kunds webbapp enligt uppdraget. Kundbemötande och kundbetjäning i webbutvecklarens arbetsuppgifter.  

Implementeringarna ska vara responsiva webbappar som är trevliga att använda och tekniskt fungerar. Den tävlande ska vara väl insatt i de olika skedena i produktionsprocessen för en webbapp. Tävlingen är en individuell tävling, men i den kan det också finns en gruppdel, som dock bedöms som en individuell prestation.  

Tävlingsuppgiften består av moduler som är inriktade enligt vad som står nedan och motsvarar autentiska uppdrag gällande webbappar.  

Kraven på kunnande i uppgifterna baserar sig på en eller flera examensdelar i grundexamen i informations- och kommunikationsteknik. Examensdelar kan vara programmering, arbete som programvaruutvecklare, implementering av programvara med komponentbibliotek och teknisk implementering av en nättjänst samt arbete som kräver specialkompetens. Uppgifterna baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i yrkesskicklighet. 

Domare

 • Margit Tennosaar, Business College Helsinki      
 • Jari Leivo, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria 
 • Jenni Vanhanen, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia 
 • Keijo Salakari, Länsirannikon koulutus Oy WinNova 
 • Laura Järvinen, Business College Helsinki 
 • Mari Mari Laurenius, Oppidoo Oy 
 • Mikko Ulvi, Jokilaaksojen koulutusyhtymä JEDU 
 • Teemu Turunen, Savon koulutuskuntayhtymä                 
 • Valtteri Verronen, Soittolinja Oy 
 • Veera Soininen, Savon koulutuskuntayhtymä 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i finaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Planering, arbete med kunden, projekthantering   

Uppgift

 • Kunden presenterar sig, uppdragsgivning, presentation av projektet, frågor till kunden   
 • Den tävlande ska ta i bruk cPainel och skapa tekniska förutsättningar för att förverkliga uppgiften enligt uppdraget.  
 • Att skapa och ta i bruk Github repository och readme.md. 

Modul 2/Implementering av webbsida

Uppgift

En webbplats ska byggas. Webbsidan ska bygga på den trådmodell och de grafiska anvisningar som kunden gett.  

Modul 3/Intranet / implementering av ett verktyg för underhåll på webbplatsen  

Uppgift

Databasförbindelser, import och export av information   

Modul 4/Att göra en interaktiv modul

Uppgift

Interaktiv funktion på uppdragsgivarens webbplats.  

Modul 5/Snabbetapp 

Uppgift

HTML, CSS, JavaScript, PHP uppgifter som snabbt ska utföras

Modul 6/Grupparbete 

Uppgift

Grupparbete

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners