206 Webbutveckling / Semifinal

Tävlingstid

Torsdag 2.2.2023

Tävlingsplats

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.

Semifinal-koordinatorer

Tidtabell

Tävlingstiden för semifinaldagens uppgifter är sammanlagt 5h 30 min. Tävlingen genomförs kl. 9-16. 

Material och utrustning

Datorn som används i tävlingen ska ha åtminstone:  

 • kodeditering (t.ex. Visual Studio Code, Notepad++) 
 • dataöverföringsprogram (FileZilla, Putty) 
 • webbläsaren Chrome. 

I uppgiften används Louhi WEB, i vilket man på förhand för varje tävlande skapar egen URL, användar-ID och lösenord. För underhåll och administration av databaser, filkataloger och webbplatser i tjänsten Louhe används cPanels underhållsmiljö (WEB-server och SQL databaser). cPanels andra funktioner och egenskaper kan vara begränsade i tävlingsuppgiften.

Program som kan behövas i datorerna: 

 • Microsoft Visual Studio Code 
 • de nyaste versionerna av de vanligaste webbläsarprogrammen  
 • Notepad++  
 • WinSCP  
 • FileZilla  
 • putty
 • XAMPP  
 • MariaDB  
 • php  
 • Git  
 • Windows 10.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • fotoförsett identitetsbevis 
 • skisseringsredskap, pennor och papper 

Övriga anvisningar: 

 • De tävlande ska meddela/publicera egna GitHub kontouppgifter för semifinalen. Anvisningar publiceras i samband med semifinalinbjudan.  
 • Den tävlande får ta med sig en egen dator som har USB-port och egna program.  Den studerande ska kontrollera att den egna semifinalplatsen har ett nätverk som den egna datorn får kopplas till. Vi rekommenderar att man använder en egen mobil bredbandsanslutning som reserv.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

I tävlingsuppgiften i semifinalen planeras och förverkligas en webbtjänst för ett företag i Kuopio. I företaget ska man lansera en ny tjänst och förverkligandet av webbtjänsten har blivit på hälft.  

I uppgiften ska man ta över den föregående utvecklarens kod, filer och databaser samt vidareutveckla tjänsten till en lösning som kan publiceras. Förstasidan får man via GitHub, och därifrån ska den tävlande hämta och ta över filer samt instruktioner och bygga tjänsten på servern enligt instruktionerna. 

Bedömningen baserar sig på examensdelarna programmering (106419), och teknisk implementering av en nättjänst (106432), implementering av programvara med komponentbibliotek (106430) i grundexamen i informations- och kommunikationsteknik. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna.  

Tävlingstiden är 5h 30min.  

Uppgift 

 • Gränssnitt och vidareutveckling av befintlig kod 
 • Förverkligande av webbplatsen så den är funktionell 
 • Hantering av json filer 
 • Användning av databas, söka och bearbeta uppgifter som finns i databasen
 • Utnyttjande av GitHub 
 • Användning av Louhi Web -hotellet / cPanel.

Programmeringsspråk är HTML5, CSS3, Javascript, Node.js eller PHP samt SQL. Uppgiften inlämnas till nätservern. Varje tävlande får ett eget användar-ID till servern.  

Semifinaluppgiften innefattar nättjänstens Front-End och Back-End förverkliganden, som publiceras för de tävlande på semifinaldagen.  Det material som behövs i uppgifterna publiceras på semifinaldagen.  

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p, som fördelas på delarna Front-End och Back-End.  

Kvalitativ bedömning 30 % 

Kvantitativ bedömning 70 %.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1

Uppgift

Semifinaluppgiften ges som en helhet i en enda modul, som består av två delar. Den tävlande får själv välja i vilken ordning de olika delområden i uppgifterna utförs.  

Del 1: Front-End förverkligande 

Planeringen och förverkligandet av semifinaluppgiften Front End publiceras för de tävlande på semifinaldagen. Det material som behövs i uppgifterna delas ut i samband med att anvisningar för tävlingsuppgiften ges. 

Tid för uppgiften: 2 h 30 min 

Bedömningskriterier: Webbläsardelens förverkligande och programmering (HTML5, CSS3, JavaScript och bibliotek, osv.) 

Poäng: 40 p. 

Del 2: Back-End planering och förverkligande 

Planeringen och förverkligandet av semifinaluppgiften Back End publiceras för de tävlande på semifinaldagen. Det material som behövs i uppgifterna delas ut i samband med att anvisningar för tävlingsuppgiften ges. 

Tid för uppgiften: 3h 

Bedömningskriterier: Serverdelens programmering och databaser (JSON, PHP och MySQL, osv). 

Poäng: 60 p. 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners