P2 Fastighetsskötsel / Final

Finalister

Leevi Ahlstedt

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Kairo Häätärö

Kiipulan ammattiopisto

Alex Marin

Ammattiopisto Spesia

Sajad Nazari

Ammattiopisto Live

Asser Peni

Ammattiopisto Spesia

Jaani Porontähti

Sataedu

Tävlingsplats

Hagalund idrottspark, evenemangstält

Tidtabell

9.5. kl. 9-17

10.5. kl. 8-16.30

11.5. kl. 8-12

Material och utrustning 

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna: 

 • Ett ventilationsaggregat och material och redskap som behövs för underhåll av det.  
 • En åkgräsklippare och material och redskap som behövs för underhåll av den.  
 • Skivvägg och reparationsredskap 
 • Elektronisk servicebok, Granlund Manager 

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)   
 • den egna läroanstaltens skyddskläder, skyddsglasögon, handskar och skyddsskor 
 • personliga hjälpmedel ska meddelas på förhand.  

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet 

I tävlingsuppgifterna uppvisas grundläggande kunnande i fastighetsskötsel av en fastighets utomhusområden och inre utrymmen. Huvudvikten ligger vid att uppgiften utförs på rätt sätt samt vid slutresultatet. Uppgifterna utförs i tre moduler. Den tävlande tar emot uppgifterna som elektroniska serviceuppdrag.  
 
Den tävlande bekantar sig med uppgifterna, väljer rätta arbetsredskap, material och metoder. Uppgiften utförs som en logisk helhet så att de arbeten som meddelats är klara och arbetspunkten är städad och uppredd inom utsatt tid.  

I arbetet ska den tävlande beakta arbetssäkerhet, ergonomiskt arbetssätt samt hållbar utveckling. Den tävlande ska i sin verksamhet också uppmärksamma arbetets kundserviceinriktning.  

Den tävlande har möjlighet att vid behov be om hjälp. Hjälp som getts kan innebära poängavdrag vid bedömningen.  

Ifall den tävlande sätter sin egen eller andras säkerhet i fara kan tävlingsprestationen avbrytas. Efter tävlingsprestationen utvärderar den tävlande sin prestation, varefter domarna ger respons på arbetet. 
 
Bedömningen baserar sig på examensdelarna i kompetensområdet för fastighetsskötsel i Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån nöjaktiga i examensgrunderna. 

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Totalpoängen för tävlingsuppgifterna är max. 100 p. 

Både kvantitativ och kvalitativ bedömning används.  Huvudsakliga bedömningskriterier: 

 • arbetets inledning     
 • arbetets utförande och företagsamhet    
 • digitala färdigheter 
 • hållbar utveckling     
 • planmässigt, flexibelt ekonomiskt arbetssätt och framskridande     
 • återvinning och sortering av avfall      
 • ordning och reda i arbetsmiljön     
 • ergonomi och arbetssäkerhet     
 • arbetsställningar i olika arbetsskeden   
 • hantering av (grepp om) arbetsredskap och delar     
 • arbetssäkerhet och säker hantering av arbetsredskap     
 • arbetets kvalitet     
 • självbedömning     
 • inställning till det egna arbetet och utvärdering av det     

Domare

 • Jari Järvinen, Kiipulan ammattiopisto 
 • Petri Johansson, Lassila & Tikanoja
 • Jenni Juntunen, Kotikatu
 • Esa Manninen, Savon ammattiopisto

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i finaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1

Uppgift

I tävlingsuppgiftens första modul ska den tävlande enligt examensdelen Byggnadstekniska reparationsarbeten utföra en reparationsuppgift på en skivvägg.  

Poäng: 40 p.  

Tid för uppgiften: 2 h.  

Modul 2

Uppgift

I tävlingsuppgiftens andra modul ska den tävlande enligt innehåll i examensdelen Underhåll av ventilationsaggregat byta filter i ett Vallox ventilationsaggregat.  Dessutom ska den tävlande ställa in värden enligt uppgiftsbeskrivningen i ventilationsaggregatet.  

Poäng: 30 p.  

Tid för uppgiften: 1 h.  

Modul 3

Uppgift

I tävlingsuppgiftens tredje modul ska den tävlande byta knivar på en Husqvarna åkgräsklippare. Uppgiften baserar sig på examensdelen skötsel av gårds­ och utomhusområden.  

Poäng: 30 p.  

Tid för uppgiften: 1 h. 

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners