P3 Affärsverksamhet / Final

Finalister

Jari Kankaanniemi

Kiipulan ammattiopisto

Peppi Kari

Ammattiopisto Spesia

Katri Knuuttila

Ammattiopisto Live

Miika Korpela

Ammattiopisto Spesia

Valtteri Kosonen

Ammattiopisto Spesia

Sheri Latvala

Kiipulan ammattiopisto

Virpi Mara

Ammattiopisto Luovi

Mea Vartiainen

Kiipulan ammattiopisto

Tävlingsplats

Hagalund idrottspark, Honkahalli


Affärscentrum Iso Omena

Tidtabell

9.5. kl. 9-17

10.5. kl. 8-16.30

11.5. kl. 8-12

Material och utrustning 

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna: 

 • telefon/mobil + laddare 
 • pekplatta + laddare 
 • produkter och möbler för exponeringen 
 • produkterna har i huvudsak att göra med dukning och renhållning 
 • övriga arbetsredskap för handelsbranschen (papper, penna o.d.) 

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • egen telefon + laddare 
 • eventuella egna hjälpmedel som meddelats på förhand 
 • fotoförsett identitetsbevis 
 • egna/egna läroanstaltens tävlingskläder 
 • lämpliga skor för stående arbete, uppgifterna utförs till stor del stående  
 • eventuellt mellanmål, de tävlande serveras lunch men tävlingsdagarna är långa  

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Tävlingen genomförs under tre dagar. Den tävlande ska utföra olika uppgifter gällande kundbetjäning och försäljning. Dessutom ska den tävlande med sin egen verksamhet ha omsorg om det allmänna intrycket och arbetssäkerheten i affären. I sitt arbete ska den tävlande beakta hållbar utveckling, och det egna och kundernas välmående. Den tävlande ska agera naturligt med personer med olika kulturbakgrund. Den tävlande främjar kundbetjäningen och försäljningen med sin företagarinriktade inställning. Kraven på kunnande i grenen baserar sig på kravnivån nöjaktiga (N1) i examensgrunderna för grundexamen i affärsverksamhet (1.8.2018 och 1.8.2022). Arbetsprestationen bedöms helhetsinriktat och mångsidigt.  I bedömningen fäster man uppmärksamhet vid de gemensamma tyngdpunktsområdena för Mästare2023: företagsamhet, hållbar utveckling, arbetssäkerhet och arbetshälsa. 

Domare

 • Huvuddomare Päivi Palviainen, Ammattiopisto Luovi 
 • Tiina Hellström, Ammattiopisto Live  
 • Birgitta Lautaoja, Sataedu 
 • Jouni Orkoneva, Kiipulan ammattiopisto 
 • Heidi Viertola, Ammattiopisto Luovi 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i finaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Kundbetjäning och säkert arbete i affär

Uppgift

Den tävlande arbetar i kundbetjäningsuppgifter i en arbetspunkt på tävlingsområdet, och till det hör att hantera produkterna samt att sköta olika kundservicesituationer enligt servicekonceptet och de givna anvisningarna. Modulen genomförs i samarbete med tävlande i säkerhetsbranschen. Modulen utförs på tävlingsområdet i Honka-hallen. Bedömningen baserar sig på helheterna för Kundservice och Arbete i en arbetsgemenskap i grundexamen i affärsverksamhet.  

Tid för uppgiften: 30 min 
Poäng: 25 p. 

Modul 2/Det egna välmåendet och den egna orken

Uppgift

Den tävlande svarar elektroniskt på frågor gällande det egna välmåendet och den egna orken. Modulen utförs i Honka-hallen genast efter att den första modulen genomförts. Bedömningen baserar sig på helheten för Arbete i en arbetsgemenskap i grundexamen i affärsverksamhet. 

Tid för uppgiften: 10 min  
Poäng: 5 p. 

Modul 3/Arbetssäkerhet och arbetshälsa

Uppgift

Här är det fråga om en grupparbetsmodul på tävlingsområdet i Honka-hallen, där flera tävlande går igenom kundservicesituationen i den första modulen och utvecklar den tillsammans. Bedömningen baserar sig på helheten för Arbete i en arbetsgemenskap i grundexamen i affärsverksamhet. 

Tid för uppgiften: 20 min 
Poäng: 10 p. 

Modul 4/Arbete i affär och kundbetjäning 

Uppgift

Den tävlande arbetar på Citymarkets hemavdelning i Iso Omena. Den tävlande upprätthåller ett givet avgränsat område, bekantar sig med produkterna och har omsorg om dem samt om det allmänna intrycket och kundbetjäningen på området. Hen arbetar omsorgsfullt och effektivt och beaktar arbetssäkerheten och kundernas trivsel. Två tävlande tävlar samtidigt, men båda utför en egen prestation. Modulen utförs på ett bestämt område i Citymarkets utrymmen i Iso Omena i Mattby. Bedömningen baserar sig på helheterna för Kundservice och Arbete i en arbetsgemenskap i grundexamen i affärsverksamhet.  

Tid för uppgiften: 45 min 
Poäng: 35 p. 

Modul 5/Utveckling av det egna kunnandet

Uppgift

Den tävlande svarar elektroniskt på frågor gällande utveckling av det egna kunnandet. Modulen utförs i Iso Omena genast efter att den fjärde modulen genomförts. Bedömningen baserar sig på helheten för Arbete i en arbetsgemenskap i grundexamen i affärsverksamhet. 

Tid för uppgiften: 10 min 
Poäng: 5 p. 

Modul 6/Kommunikation med intressentgrupper

Uppgift

Den tävlande gör en video, där hen för likasinnade/kamrater gör reklam för en given produkt. Den färdiga videon får vara högst en minut lång. Det tekniska genomförandet bedöms inte. Den tävlande får begära hjälp i tekniska frågor av en kontaktperson i uppgiften. Följeslagaren kan filma videon, men hen får inte hjälpa den tävlande med produktion av innehållet, som bedöms. För filmningen används en iPad som getts för uppgiften, och den återlämnas för bedömningen. Reservapparat är den tävlandes egen telefon. Tid för att göra videon är en timme. Modulen utförs i Iso Omena. Bedömningen baserar sig på helheterna för Kundservice och Arbete i en arbetsgemenskap i grundexamen i affärsverksamhet.  

Tid för uppgiften: 1 h 
Poäng: 10 p. 

Modul 7/Resultatinriktning, kundbetjäning och samarbete 

Uppgift

Den tävlande besvarar frågor gällande resultatinriktad verksamhet, kundservice och arbete i en arbetsgemenskap samt utför en exponeringsuppgift. Flera tävlande tävlar samtidigt, men varje tävlande utför en egen prestation. Modulen utförs på tävlingsområdet i Honka-hallen. Bedömningen baserar sig på helheterna för Kundservice, Resultatinriktad verksamhet och Arbete i en arbetsgemenskap i grundexamen i affärsverksamhet.  

Tid för uppgiften: 20 min 
Poäng: 10 p. 

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners