301 Kundbetjäning och försäljning / Semifinal

Tävlingstid

Onsdag 1.2.2023

Tävlingsplatser

Business College Helsinki
K-Citymarket Espoo Iso Omena
Piispansilta 13
02230 Espoo

Jedu
K-Citymarket Ylivieska
Savarinkatu 2
84100 Ylivieska

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
K-Citymarket Äänekoski
Työskintie 3
44100 Äänekoski

Riveria
K-Citymarket Pilkko
Linjatie 2
80140 Joensuu

Savon ammattiopisto
K-Citymarket Kolmisoppi
Kolmisopentie 1
70780 Kuopio

Sedu
K-Citymarket Seinäjoki Ideapark
Suurpohjantie 57
60320 Seinäjoki

Turun ammatti-instituutti
K-Citymarket Länsikeskus
Markulantie 150
20320 Turku

Yrkesinstitutet Prakticum
K-Citymarket Easton
Gotlanninkatu 11
00930 Helsinki

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Semifinaldagen tävlar man kl. 9.00-16.00.

Material och utrustning

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

  • fotoförsett identitetsbevis. 

Den tävlande behöver inte ta med något eget material eller egna apparater. På tävlingsplatsen finns allt det material och de apparater och tillbehör som behövs i tävlingen. Om man så vill kan man ta med sig egen matsäck på tävlingsdagen.  

Tävlingsarrangören ansvarar för att allt material som behövs för att bygga upp presentationspunkten och att de produkter som ska presenteras finns på tävlingsplatsen. Dessutom skaffar tävlingsarrangören kalkylatorer för räkneuppgiften.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Den tävlande ska mångsidigt och kundinriktat presentera en bestämd produkt. Den tävlande ska klara av produktpresentationen på ett främmande språk (engelska). I produktpresentationen ska den tävlande lyfta fram aspekter som har med hållbar utveckling och produktens säkerhet att göra.

De produkter som ska presenteras i tävlingen är från Fiskars-serien:

  • Fiskars Aina stekpanna 28cm
  • Fiskars Aina kastrull 1L

I samband med huvudprodukten kan det finnas sambandsprodukter.

Tiden för uppgiften är 30 minuter. Under den tiden ska den tävlande bygga upp presentationspunkten, presentera och sälja produkten och sambandsprodukten. Den studerande ska göra en kort självbedömning efter presentationen och får en kort respons av domarna. Dessutom hör en skriftlig del till tävlingsprestationen, och det har reserverats 15 minuter tid för den.

Bedömningen baserar sig på examensdelarna kundservice och försäljning i examen för merkonomer. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna.

Tävlingen är en individuell tävling. Tävlingsuppgiften och produkterna är de samma på alla semifinalorter.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Kvalitativ bedömning 70 %

Kvantitativ bedömning 30 %

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma): 

Modul 1/Planering och byggande av presentationspunkten

Uppgift

Den tävlande ska på ett arbetssäkert sätt planera och bygga upp en presentationspunkt, där hen presenterar och säljer sin produkt.

Max. poäng 15 poäng.

Modul 2/Produktpresentation

Uppgift

Den tävlande ska mångsidigt och kundinriktat presentera produkter. Den tävlande ska klara av produktpresentationen på ett främmande språk (engelska). I produktpresentationen ska den tävlande lyfta fram aspekter som har med hållbar utveckling och produktens säkerhet att göra.

Max. poäng 25 poäng.

Modul 3/Försäljning av produkten

Uppgift

Den tävlande ska sälja produktpresentationens produkt. I denna bedömningspunkt bedöms den tävlandes förmåga att beakta räkneoperationer i anslutning till försäljningen. Räkneoperationer som har med försäljningen att göra bedöms som en särskild tävlingsprestation.

Max. poäng 35 poäng.

Modul 4/Interaktion och kommunikation 

Uppgift

Den tävlande ska agera på ett aktivt, företagsamt och kundinriktat sätt under hela tävlingsprestationen. I denna bedömningspunkt följer domarna den tävlandes interaktion och samarbetsförmåga under hela arbetsprestationen.

Max. poäng 25 poäng.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners