302 Frisering / Semifinal

Tävlingstid

Onsdag 1.2.2023

Tävlingsplatser

 • Sakky, Kuopio
 • WinNova, Björneborg
 • Hyria, Riihimäki

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingstiden är sammanlagt 4h 30 min.

Preliminär tidtabell för dagen (ändringar är möjliga):

Klo 9.00–9.20 Anmälningstid. Den tävlande ska bestyrka sin identitet i samband med anmälan

Kl. 9.25–9.45 Allmän info till de tävlande och följeslagarna

Kl. 9.45–10.00 Fördelning av spegelplatser och arbetspunkten ställs i ordning

Kl. 10.00–11.45 Barberararbete 1h 45 min

Kl. 12.00–12.45 Måltid

Kl. 12.45–13.00 Fördelning av spegelplatser och arbetspunkten ställs i ordning

Kl. 13.00–15.45 Frisörarbete 2h 45 min

Material och utrustning

På tävlingsplatsen används följande produkter:  

 • Produkter för styling och finish, Four Reasons  
 • Tvätt- och vårdprodukter; Four Reasons 
 • Sortiment av färger och blekningsprodukter, Four Reasons och Optima  
 • Oxidationsmedel som innehåller färgnings- och blekningsprodukter och övriga produkter som behövs tillsammans med färger, Four Reasons   

På tävlingsplatsen finns följande tillbehör

 • folier, plastfilm, handskar, vadd, skyddsduk  
 • arbetsskjorta  
 • färgningsförkläde  
 • under själva tävlingen finns också färgkartor vid behov  
 • varje tävlande får använda en arbetsvagn och en arbetsstol  
 • för styling och finish används de produkter som har levererats till tävlingsplatsen 
 • Värmeapparater får inte användas.  

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • fotoförsett identitetsbevis 
 • egna personliga arbetsredskap (saxar, rakkniv, kammar, borstar, sprayflaska o.s.v.) 
 • fön, plattång o.d. 
 • en fotställning som ställs på golvet för övningshuvudet  
 • färgkoppar och penslar  
 • färgkappa (får vara kortklippt)  
 • arbetskläder (arbetsskjorta och förkläde fås av arrangören) och täckta arbetsskor
 • färgkartor för eget bruk. 

I frisörarbetet görs en helhet i business-stil (färgning, klippning och finish). Tävlingshuvud är Pivot Point (Hårologi), Britney, produktnummer 124700. 

I barberararbetet görs en helhet i business-stil enligt modell (klippning, skäggtrimning, finish). Tävlingshuvud är Sibel Leif Käherryshuolto Oy. 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Semifinalen består av två delar, där de tävlande visar upp sina yrkesfärdigheter i barberarens och frisörens arbete. Tävlingen genomförs individuellt. Tävlingsarbetena görs enligt modellbild och modellarbetena offentliggörs först på tävlingsdagen. Vid den egna arbetspunkten har de tävlande bilder av tävlingsarbetena, tagna från fyra olika håll. I semifinalen används  Four Reasons -produkter.  

Bedömningen baserar sig på examensdelar i kompetensområdena för Frisörarbete och Barberararbete i Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna. 

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

Kvalitativ bedömning 10 % 

Kvantitativ bedömning 90 %  

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Frisörarbete

Uppgift

I frisörarbetet görs en helhet i business-stil inklusive hårklippning och finish enligt modell. Färgningen görs enligt inspirationsbild.  I arbetet ingår färgning, klippning och finish.  

Frisörarbete max 57 p. (kvantitativ och kvalitativ bedömning)  

 • Poäng för klippning, 16 p     
 • Poäng för färgning, 12 p    
 • Poäng för finishens form, 12 p    
 • Poäng för kamningsriktningar, 12 p    
 • Företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet, 5 p 

Modul 2/Barberararbete

Uppgift

I barberararbetet görs en helhet för män i business-stil enligt modell. I arbetet ingår klippning och finish samt skäggformning. 

Barberararbete max. 43 p. (kvantitativ bedömning)  

 • Poäng för klippning, 12 p.
 • Poäng för finish vid hårfästet, 4 p.
 • Poäng för skäggformning, 9 p.
 • Poäng för finishens form, 8 p.
 • Poäng för kamningsriktningar, 8 p.
 • Företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet, 2 p.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners