304 Floristik / Final

Finalister

Tanja Cusnir

Järviseudun ammatti-instituutti

Riikka Hekkurainen

Keuda

Carita Julin

AhlmanEdu

Sirpa Korkeasaari

Järviseudun ammatti-instituutti

Virpi Korkeasaari

Järviseudun ammatti-instituutti

Mesimarja Paatero

Ammattiopisto Livia

Elviira Rintalahti

AhlmanEdu

Anna Vasalampi

Järviseudun ammatti-instituutti

Tävlingsplats

Hagalund idrottspark, evenemangstält

Tidtabell

9.5. kl. 9-17

10.5. kl. 8-16.30

11.5. kl. 8-12

Material och utrustning 

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna: 

 • snittblommor och -växter, krukväxter och material som växer utomhus 
 • tillbehör i blomsterhandelsbranschen 
 • vaser och andra kärl 

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • arbetsredskap såsom kniv, sekatör och sax 
 • anteckningsmaterial, kalkylator, textningsredskap för prismärkning 
 • tillbehörsback enligt separat lista 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet 

Uppgifterna i floristik baserar sig på grundexamen inom trädgårdsbranschen, kraven i kompetensområdet för blomster- och trädgårdshandel. Uppgifterna baserar sig på målen för examensdelarna Utförande av blomsterbinderiarbeten samt Kundbetjäning och arbete i en blomster- och trädgårdshandel.  

Floristik är en gren utan övre åldersgräns. Tävlingen är en individuell tävling.

Domare

 • Anne Halminen, Sasky (huvuddomare) 
 • Sari Räty, Innogreen 
 • Petra Tapanila, Pw de Mooy 
 • Heidi Kaitainen, Pakilan kukkatalo 
 • Kirsi Vesalainen, Ammattiopisto Livia 
 • Lila Hagman 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i finaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Framvisande 

Uppgift

 • Allt givet växtmaterial ska framvisas på den egna avdelningen.  
 • Vid framvisandet får man använda tillbehör och kärl som finns på avdelningen och på hyllan bakom avdelningen. Dessutom är materialet på det gemensamma tillbehörsbordet tillgängligt. Beakta eventuella kvantitetsgränser. 
 • Följ anvisningarna som getts vid framvisandet.  
 • Ordningen på möblerna på avdelningen får inte ändras.  
 • Avdelningens konstruktioner och möbler får inte skadas.  
 • Priset på växtmaterial ska ställas fram på den egna avdelningen. Prisuppgifterna finns på en separat lista.  
 • Den tävlande svarar för framvisandet av binderiarbetena på den egna avdelningen. Det finns bestämda platser för binderiarbetena. 
 • Framvisandet bedöms i slutet av den första tävlingsdagen.  

Maxpoäng 19 poäng 

Kvalitativ 7 poäng

 • Val och användning av material i framvisandet 2,0 
 • Tidsenlighet och idékläckning 1,5 
 • Behärskande av utrymme och arrangemang 0,5 
 • Färg 0,5 
 • Estetik 1,0 
 • Hur praktiskt framvisandet är i butiksarbetet 1,5 
 • Kvantitativ 12 poäng 
 • Arbetets följdriktighet och snabbhet 2 
 • Sugytor och säkrande av saftspänning 2   
 • Kännedom om växtbiologi 2 
 • Omsorg om underhållet 0,5 
 • Arbetsergonomi 0,5   
 • Att följa anvisningar 0,5 
 • Vattenmängden i vaserna (temperatur) 0,5   
 • Behärskande av avfallssortering 1   
 • Behärskande av tidsanvändningen 1,0 
 • Ordning och reda i arbetsmiljön 1,0 
 • Prisuppgifter 1,0  

Tid för uppgiften: 3 h

Modul 2/Hårdekoration 

Uppgift

 • Gör en floral hårdekoration som matchar dräkten och frisyren som ställts fram. Dekorationen ska användas i en festkamning som görs följande dag.  
 • Hårdekorationen tillverkas av järn- eller aluminiumtråd på en egentillverkad botten. I ändorna av bottnen ska det finnas öglor för att fästa hårspännet.  
 • Det färdiga arbetets mått är högst 15 cm långt och 5 cm brett. 
 • Hårdekorationen ska vara tillgänglig 24 h. 
 • Det färdiga arbetet ställs fram på en bestämd plats i framvisandet på den egna avdelningen. 
 • Vid dagens slut packas hårdekorationen ner i en låda som getts. Efter bedömningen flyttar arrangören tävlingsarbetet till kylförvaring. 

Maxpoäng: 13 poäng 

Kvalitativ 9 poäng 

 • Idéns lämplighet för dräkt och kamning 1,5 
 • Val och användning av material 1,5 
 • Behärskande av färglära 1,5  
 • Behärskande av arrangemangssättet 1,5 
 • Slutfinish 1,5 
 • Val och användning av material 1,5 

Kvantitativ 4 poäng

 • Användbarhet 1,0 
 • Teknisk hållbarhet 1,0  
 • Behärskande av tidsanvändningen 0,5 
 • Att följa anvisningar 1,5 

Tid för uppgiften: 1h 30 min 

Modul 3/Bukett och prissättning

Uppgift

 • Gör en bukett i enlighet med den beställning du skrivit ut från nätbutiken.  
 • Skriv ut nätbutikens beställning i färg, vid angiven tidpunkt.  
 • Det är inte möjligt att ställa tilläggsfrågor om beställningen. 
 • Buketten ska ha en dominerande bindning.  
 • Det är möjligt med ”ett tekniskt hjälpmedel, en teknisk konstruktion” inuti buketten. 
 • Den färdiga buketten sätts i en vas. Vasen kan väljas bland de vaser som finns framme. Buketten bedöms utan vas. 
 • Ställ buketten på den reserverade platsen i framvisandet på din avdelning. 
 • Prissätt buketten. Använd givna prisuppgifter vid prissättningen. Namnge de växter och annat material som använts i buketten. 
 • Gör en 24 % moms specificering.  
 • Sätt den namngivna prisberäkningen bredvid buketten. 

Maxpoäng: 20 poäng 

Kvalitativ 7 poäng 

 • Val av material 2,0 
 • Användning av material 1,5   
 • Behärskande av kompositionslära 1,5   
 • Förhållande pris–kvalitet 2,0 

Kvantitativ 13 poäng 

 • Behärskande av arrangemangssättet 2,0 
 • Sugytor och säkrande av saftspänning 1,5   
 • Teknisk balans 1,0 
 • Hållbarhet 1,5   
 • Teknikens ändamålsenlighet 0,5 
 • Materialets skick och finish 1,5 
 • Motsvarighet med kundbeställningen 2,0 
 • Korrekt pris 2,0  
 • Materialkännedom 0,5 ja/nej 
 • Beräkning av 24 % moms 0,5 ja/nej 

Tid för uppgiften: 2 h

Modul 4/Arrangemanget ”Färgglädje”

Uppgift

 • Gör ett arrangemang i ett givet kärl. 
 • Som dominerande teknik används blomsterskumteknik, andra tekniker är möjliga. 
 • I arbetet kan alla snitt- och krukväxter på avdelningen användas. 
 • Arbetet utvärderas på bordsyta. Den bedömningsyta som finns på grenområdet presenteras på förhand för de tävlande. 
 • En namnlapp ska fästas på arbetet, arrangören eller domarna flyttar arbetena för bedömning. 
 • Efter bedömningen flyttar arrangörerna eller domarna arrangemanget till din avdelning. 

Maxpoäng 15 poäng 

Kvalitativ 8 poäng 

 • Val av material 2,0   
 • Användning av material 2,0   
 • Färgkomposition 3,0 
 • Idéns lämplighet för uppdraget 1.0 

Kvantitativ 7 poäng

 • Teknisk hållbarhet 1,5  
 • Säkrande av saftspänning 0,5 ja/nej 
 • Sugytor 0,5 
 • Dominerande teknik 0,5 
 • Arbetets överförbarhet 0,5 ja/nej 
 • Val av teknik och teknikens ändamålsenlighet 0,5 
 • Arbetets följdriktighet 0,5 ja/nej 
 • Materialets skick och finish 1,0 
 • Behärskande av arrangemangssättet 1,5 

Tid för uppgiften: 1h 30 min 

Modul 5/Växtplantering

Uppgift

 • Gör en växtplantering i ett givet kärl. 
 • Växtplanteringen utförs i ett köpcentrum genom att använda egna arbetsredskap.  
 • Hållbarhetskravet för planteringen är minst 1 månad.  
 • Placeringen för växtplanteringen är ett täckt terassområde. Terrassen ligger på byggnadens västra sida. 
 • Det finns ingen annan information om växtplanteringens placeringsmiljö. 
 • Allt givet växt- och tillbehörsmaterial får användas. 
 • De givna planteringskärlen får inte skadas. 
 • Växtplanteringen förflyttas till kunden under samma dag. 

Maxpoäng: 17 poäng 

Kvalitativ 7 poäng 

 • Användning av material 2,0   
 • Val av material 1,0   
 • Behärskande av färglära 1,0   
 • Behärskande av kompositionslära 1,0   
 • Idéns tidsenlighet 2,0 

Kvantitativ 10 poäng

 • Arbetets följdriktighet 1,5 
 • Planteringsdjup 0,5 
 • Teknisk hållbarhet 1,0  
 • Prydlighet och säkerhet i arbetsmiljön 1,0 
 • Teknikens ändamålsenlighet 2,0 
 • Beaktande av arbetsergonomi 1,0  
 • Hållbarhet 2,0 
 • Att följa anvisningar 1,0 

Tid för uppgiften: 1 h 30 min 

Modul 6/Överraskningsarbete

Uppgift

Maxpoäng: 16 poäng 

 • Kvalitativ 7 poäng 
 • Kvantitativ 9 poäng 

Tid för uppgiften: 2 h

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners