304 Floristik / Semifinal

Tävlingstid

Onsdag 2.2.2023

Tävlingsplats

Axxell Utbildning Ab, Esbo

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingstiden är sammanlagt 6 timmar 45 minuter.
Preliminär tidtabell för dagen (ändringar är möjliga):

9.00 Info för de tävlande och följeslagarna, kaffe

09.15–10.15 Modul 1| Materialet sätts i affärsdugligt skick

10.15–10.30 Paus och städning av arbetspunkten

10.30–12.00 Modul 2 | Bukett, ska överräckas, städning av arbetspunkten

12.00–12.45 Lunch på egen bekostnad Café Margareteberg

12.45–14.15 Modul 3 | Uppsättning i korg med handtag

14.15–14.30 Paus och städning av arbetspunkten

14.30–15.00 Modul 4 | Textning

15.00–15.30 Modul 5 | Prissättning av uppsättningen

15.30–16.00 Städning och dagen avslutas, utdelning av diplom

Material och utrustning

Material och apparater som används i tävlingsuppgiften: växtmaterial, tillbehör, verktyg, textningsredskap och miniräknare.

Praktiska anvisningar

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • fotoförsett identitetsbevis
 • skisseringsredskap, pennor och papper
 • blomsterkniv
 • ståltrådssax eller sekatör
 • anteckningsredskap
 • Miniräknare (observera att det inte är tillåtet att använda mobiltelefon under tävlingen).
 • Tillbehörsback:
  • 1 st Guld och silver myrtentråd
  • 1 st guld och silver spoltråd
  • 1 st Svart spoltråd
  • 1 st Oasis bindwire- natural
  • 1 st Floratejp vit och grön
  • Rullmått
  • 500 g 18×30 svart järntråd
  • 500 g 22×30 svart järntråd.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Bedömningen baserar sig på examensdelarna Utförande av blomsterbinderiarbeten samt Kundbetjäning och arbete i en blomster- och trädgårdshandel i Grundexamen inom trädgårdsbranschen.  Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Kvalitativ bedömning 49 %

Kvantitativ bedömning 51 %

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Materialet sätts i affärsdugligt skick

Uppgift

Kl. 9.15–10.15

 • Du ska sätta alla snittblommor och allt snittgrönt i affärsdugligt skick i de kärl du har fått inom ramen för tävlingstiden. 
 • Du kan använda kärlen så som du själv tycker passar bäst. 
 • Det finns listor och prisuppgifter för allt material. 
 • Granskning av materialets kvalitet 
 • Om du upptäcker brister eller skador i materialet, berätta genast för tävlingsarrangören om det.      
 • Den tävlande ska granska materialets kvalitet och begära utbytesmaterial som behövs i stället inom ramen för tävlingstiden.


Bedömningskriterier: kvantitativ bedömning sammanlagt 11 poäng

 • Förmåga att hantera materialet 2,5   
 • Sugytor och säkrande av saftspänning 2,00   
 • Prydlighet och ordning i arbetsmiljön 2 
 • Arbetsergonomi 0,5   
 • Behärskande av avfallssortering 1,00    
 • Vattenmängden i vaserna 1,00    
 • Behärskande av tidsanvändningen 1,00 
 • Spill 1,00

Tid för uppgiften: 1 h 15 min
Poäng: 11 poäng

Modul 2/Bukett, ska överräckas

Upggift

Kl. 10.30–12.00

 • Gör en bukett som ska överräckas till en viss bestämd person 
 • Konstruktioner får användas 
 • Buketten ska utföras så att stjälkarna binds med spiralteknik. Buketten ska ha en dominerande bindning.   
 • Buketten ska kunna lyftas från kärlet och ställas tillbaka igen. 
 • Sätt buketten i en vas. Vasen kan väljas fritt från utrustningsbordet. 
 • Buketten bedöms utan vas. 
 • Ställ buketten på den anvisade platsen för den.     
 • Fäst en namnlapp på buketten. 

Bedömningskriterier: kvalitativ bedömning sammanlagt 18 poäng och kvantitativ bedömning sammanlagt 16 poäng

Kvalitativ 18 poäng

 • Materialval 3,00   
 • Materialanvändning 4,00 
 • Behärskande av färglära 4,00   
 • Behärskande av kompositionslära 4,00   
 • Idéns lämplighet för uppgiften 3,00 

Kvantitativ 16 poäng 

 • Teknisk balans 2,00 
 • Hur bra den går att överräcka 3,00 
 • Teknisk hållbarhet 3,00  
 • Behärskande av arrangemangssättet 3,00 
 • Sugytor och säkrande av saftspänning 3,00     
 • Materialets skick och finish 2,00 

Tid för uppgiften: 1 h 30 min
Poäng: 34 poäng

Modul 3/Uppsättning i korg med handtag

Uppgift

 Kl. 12.45–14.15 

 • Gör en uppsättning i en korg med handtag 
 • Använd det kärl som anvisats och stickmassateknik, andra tekniker är också tillåtna 
 • Uppsättningen ska hålla i 2 dygn och den ska inte underhållas  
 • I arbetet får man enligt eget val använda material från utrustningsbordet 
 • Fäst till sist en namnlapp på ditt arbete och lämna det på arbetsbordet 
 • Arbetet ska prissättas i ett senare skede.

Bedömningskriterier: kvalitativ bedömning sammanlagt 20 poäng 

 • Idéns tidsenlighet och lämplighet för temat 3,00 
 • Val av material i relation till arbetet 3,00 
 • Materialanvändning 3,00 
 • Teknikens ändamålsenlighet 3,00 
 • Behärskande av färglära 4,00 
 • Behärskande av kompositionslära 4,00 

Kvantitativ bedömning sammanlagt 15 poäng 

 • Teknisk hållbarhet 3,00  
 • Behärskande av arrangemangssättet 2,00 
 • Behärskande av tidsanvändningen och arbetets följdriktighet 2,5 
 • Att följa anvisningar 2,00 
 • Sugytor och säkrande av saftspänning 3,00     
 • Slutfinish 2,5 

Tid för uppgiften: 1 h 30 min
Poäng: 35 poäng

Modul 4/Textning

Uppgift

Kl. 14.30–15.00 

 • Texta ett kort för uppsättningen  
 • Utforma texten så att den passar kortets tema 
 • Till ditt förfogande har du olika kort och pappersmaterial 
 • Ställ kortet synligt bredvid uppsättningen  

Kortets text: 

Bedömningskriterier: kvalitativ bedömning sammanlagt 5 poäng och kvantitativ bedömning sammanlagt 5 poäng.

Kvalitativ 5 poäng

 • Behärskande av kompositionslära 3,00 
 • Idéns lämplighet för uppgiften 2,00

Kvantitativ 5 poäng 

 • Textens rättskrivning och prydlighet 3,00 
 • Att följa anvisningar 2,00  

Modul 5 Prissättning av uppsättningen 10 poäng 

 • Tid för uppgiften: 30 min
 • Poäng: 10 poäng

Kl. 15.00–15.30 

 • Prissätt den uppsättning du gjort utgående från de givna utförsäljningspriserna
 • Gör prisberäkningen med din egen miniräknare på den blankett du fått  
 • Specificera 24 % moms av slutsumman 
 • Arbetets pris 32 euro/timme, inkl. moms 24 %  
 • Skriv ditt eget namn på uträkningen 
 • Ställ uträkningen bredvid uppsättningen.  

Bedömningskriterier: kvalitativ bedömning sammanlagt 4 poäng och kvantitativ bedömning sammanlagt 6 poäng.

Kvalitativ 4 poäng

 • Förhållande pris–kvalitet 4,00  

Kvantitativ 6 poäng 

 • Materialkännedom 1,00   
 • Korrekt pris 3,00 
 • Uträkning av moms 2,00 

Tid för uppgiften: 30 min
Poäng: 10 poäng

Tips på hur man kan förbereda sig för tävlingen

Exempeluppgift

Bukett som ska överräckas 

 • Tid för uppgiften: 1 h 30 min
 • Poäng: 34 poäng
 • Gör en bukett som ska överräckas till en viss bestämd person 
 • Konstruktioner får användas 
 • Buketten ska utföras så att stjälkarna binds med spiralteknik.  Buketten ska ha en dominerande bindning.   
 • Buketten ska kunna lyftas från kärlet och ställas tillbaka igen. 
 • Sätt buketten i en vas. Vasen kan väljas fritt från utrustningsbordet. 
 • Buketten bedöms utan vas. 
 • Ställ buketten på den anvisade platsen för den.     
 • Fäst en namnlapp på buketten.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners