305 Närvårdare / Final

Finalister

Jennica Gäddnäs

Yrkesakademin i Österbotten

Emma Haglund

Yrkesakademin i Österbotten

Atte Jonninen

Vamia  

Eveliina Karhu

STEP-koulutus

Lenni Kemilä

Koulutuskeskus JEDU

Ella Laakkonen

Savon ammattiopisto

Adanna Niskakangas

OSAO

Anastasia Ranta-Eskola

Koulutuskeskus Salpaus

Tävlingsplats

Hagalund idrottspark, evenemangstält

Tidtabell

9.5. kl. 9-17

10.5. kl. 8-16.30

11.5. kl. 8-12

Material och utrustning

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna: 

 • Tävlingsarrangören ser till att alla apparater och material som behövs finns på platsen. 
 • Material som behövs i uppgifterna finns på tävlingsområdet eller delas ut i samband med att anvisningar för tävlingsuppgiften ges. 

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • Arbetsskor 

Kläder under tävlingen: 

 • De tävlande får enhetliga arbetskläder (byxor och t-skjorta) som ska användas under tävlingen.  

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet 

Kraven på yrkesskicklighet i grenen grundar sig på grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.  

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för krav på yrkesskicklighet i de obligatoriska examensdelarna Att främja utveckling och delaktighet samt Att främja välbefinnande och funktionsförmåga. Motsvarande examendelar inom kompetensområdet för akutvård på grundnivå är Att främja hälsa, trygghet och välbefinnande samt Att upprätthålla och främja funktionsförmågan. Bedömningen bygger på kriterierna för nivån berömliga.  

Domare

 • Huvuddomare, Johanna Lind, Axxell    
 • Aartonen-Amhil Tanja, Espoon kaupunki
 • Ahlskog Linn, Euroskills2023
 • Arstila Hanna, SAKKY
 • Björklund Tommy, Yrkesakademin
 • Coco Kirsi, TEHY
 • Hiitola Briitta, Omnia
 • Ikonen Ervi, Omnia
 • Jokihaara Sari, Omnia
 • Karkkunen Nanna, Espoon kaupunki
 • Keskinen Ulla, Espoon kaupunki
 • Kiviholma Maarit, SAKKY
 • Kokko Elina, Omnia
 • Leppälä Suvi, Espoon kaupunki
 • Nieminen Kari, Gradia
 • Nyman Ulrika, Omnia
 • Ojanen Tanja, JHL
 • Saarinen Heli, SUPER
 • Vahderpää Satu, Omnia
 • Ylönen Pia, Omnia
 • Rytkönen Pialiisa, Espoon kaupunki
 • Fredriksson Johanna, Espoon kaupunki

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i finaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1

Uppgift

 • A1: Funktionell handledningsuppgift 20 p 
 • A2: Funktionell hemvårdsuppgift, där lyftstolen Raizer II används 
 • A3: Mångsidiga teoriuppgifter som klarlägger kunskapsbasen och kunnandet   

Maxpoäng: 40 poäng 

Bedömningskriterier 

Arbetets planering, genomförande samt bedömning, interaktion, resursorienterat arbetsgrepp som främjar funktionsförmågan, grundvård och omsorg om klienten, läkemedelsbehandling, handledning om service, värdegrund och yrkesetik, arbetsmetoder, -redskap och -material för främjande av utveckling och delaktighet, dagliga aktiviteter, bedömning och utveckling samt klientens välbefinnande, hälsa och säkerhet, användning av hjälpmedel och välfärdsteknologi.  

Modul 2

Uppgift

Onsdag 10.5.2023 kl. 8.00-16.30   

 • B1: Funktionell hemvårdsuppgift 
 • B2: Funktionell handledningsuppgift 
 • B3: Mångsidiga teoriuppgifter som klarlägger kunskapsbasen och kunnandet  

Maxpoäng: 40 poäng 

Bedömningskriterier 

Arbetets planering, genomförande samt bedömning, interaktion, resursorienterat arbetsgrepp som främjar funktionsförmågan, grundvård och omsorg om klienten, läkemedelsbehandling samt motivering till egenvård handledning om service, värdegrund och yrkesetik, författningar, föreskrifter och anvisningar som reglerar närvårdarens arbete, arbetsmetoder, -redskap och -material för främjande av utveckling och delaktighet, dagliga aktiviteter, bedömning och utveckling samt klientens välbefinnande, hälsa och säkerhet, användning av hjälpmedel och välfärdsteknologi.  

Modul 3

Uppgift

 • C1: Mångsidiga funktionella uppgifter som klarlägger kunskapsbasen och kunnandet   
 • C2: Mångsidiga teoriuppgifter som klarlägger kunskapsbasen och kunnandet   

Maxpoäng: 20 poäng 

Bedömningskriterier 

Interaktion, arbetsmetoder, -redskap och -material för främjande av utveckling och delaktighet, dagliga aktiviteter, arbetets planering, författningar, föreskrifter och anvisningar som reglerar närvårdarens arbete, resursorienterat arbetsgrepp som främjar funktionsförmågan, grund- och terminalvård, läkemedelsbehandling, tjänster samt klientens välbefinnande, hälsa och säkerhet.    

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners