306 Rengöringsservice / Semifinal

Tid

Onsdag 1.2.2023

Tävlingsplatser

Savon ammattiopisto
Hehkukatu 1,  
70200 KUOPIO 

Semifinal-koordinator

Piiparinen Katja

katja.piiparinen@sakky.fi 044 785 3288

Tidtabell

Tävlingstiden är sammanlagt 2 h.

Semifinaldagen tävlar man kl. 9-16.

Material och utrustning

På tävlingsområdet finns tävlingspunkter och städcentraler med grundutrustning för underhålls- och storstädning. 

Praktiska anvisningar

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • fotoförsett identitetsbevis 
 • Egna arbetskläder och arbetsskor. 

Observera att det är förbjudet att använda egen mobiltelefon eller andra mobila enheter under tävlingen.    

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Bedömningen baserar sig på de obligatoriska delarna i kompetensområdet för hemarbetsservice och för lokalvård i Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna.   

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier 

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Arbetets inledning, städvagnen utrustas för underhållsstädning av ett hygienrum

Uppgift

Tävlingstid för uppgiften är 45 min, 35 poäng 

  I uppgiften bedöms:  

 • Arbetets planering  
 • Beaktande av typen av rum vid utrustning av städvagnen 
 • Placering/utrustning av städredskap och städmedel samt andra tillbehör i städvagnen 
 • Städvagnens snygghet och ordning  
 • Blandning av lösningar av rengöringsmedel för användning  
 • Förberedelse av städtextilier  
 • Arbetssäkerhet. 

Modul 2/Underhållsstädning av INVA WC

Uppgift

Tävlingstid för uppgiften är 1 h 15 min, 65 poäng   

I uppgiften används den städvagn som utrustats i Modul 1.  

I uppgiften bedöms:  

 • Arbetets planering  
 • Arbetets genomförande  
 • Behärskande av aseptik  
 • Arbetssättshygien  
 • Arbetsergonomi  
 • Arbets- och kundsäkerhet  
 • Arbetets avslutning  
 • Företagsamhet. 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners