307 Klädsömnad / Semifinal

Tid

Onsdag 1.2.2023

Tävlingsplatserna

 • Stadin AO, Helsinki
 • Tredu, Tampere

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingstiden är sammanlagt 5,5 timmar. Tävlingen genomförs kl. 9-16. 

Material och utrustning 

Material och apparater som används i tävlingen  

 • lockstygnmaskin 
 • pressarfot för dold dragkedja 
 • 3-4 -trådig overlockmaskin  
 • pressutrustning 
 • limpress 
 • mönster, material och tillbehör

Praktiska anvisningar 

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • fotoförsett identitetsbevis 
 • egna redskap för mönsterritning, sömnad och tillskärning 
 • anteckningsmaterial  
 • saklig och arbetssäker arbetsdräkt. 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

I semifinalen tillverkas dambyxor (storlek M) enligt bifogade anvisningar och modell.  

Bedömningen baserar sig på examensdelen Tillverkning av en produkt inom textil- och modebranschen i Grundexamen inom textil- och modebranschen. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna. 

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssytemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

Beskrivning av bedömningens genomförande 

Kvalitativ bedömning 20 % 

Kvantitativ bedömning 80 %  

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier 

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma): 

Modul 1/Tillskärningsplan och tillskärning

Uppgift

Tillskärningsplan och tillskärning 10 p

Modul 2/Tillverkning, slutfinish och prissättning

Uppgift

Tillverkning, slutfinish och prissättning 70 p

Modul 3/Arbete och arbetssäkerhet samt produkternas allmänna utseende  

Uppgift

Arbete och arbetssäkerhet samt produkternas allmänna utseende 20 p

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners