310 Företagsamhet / Semifinal

Tävlingstid

Torsdag 2.2.2023 

Tävlingsplatser

Business College Helsinki 
Järnvägsmannagatan 5 
00520 Helsingfors

Mercuria 
Mårtensdalsvägen 36 
01630 Vanda

OSAO 
Kotkantie 2 C 
90250 Oulu 

Perho Liiketalousopisto 
Gamla Helsingevägen 13 
00700 Helsingfors

Practicum 
Jan-Magnus Janssons plats 5 
00560 Helsingfors 

Raseko 
Purokatu 1 
21200 Raisio

Sakky 
Hehkukatu 1 
70210 Kuopio

Sedu 
Suupohjantie 45 
30320 Seinäjoki

Semifinal-koordinatörer

Tidtabell

Preliminär tidtabell för dagen (ändringar är möjliga): 

Kl. 9.00 Anmälning och morgonkaffe 

Kl. 9.15 Välkommen – tävlingen öppnas, allmän info till de tävlande och följeslagarna. 

Kl. 9.30 Moduler 1 o. 2 

Kl. 10.30 Modul 3 

Kl. 11.30 Lunch 

Kl. 12.00 Modul 3 

Kl. 13.00 Modul 4 

Kl. 13.30 Presentation 

Kl. 15.45 Slutord och Tack 

Material och utrustning

Den läroanstalt som ansvarar för att arrangera semifinalen ordnar med en dator per lag. Laget får också använda egna datorer, surfplattor eller andra smarta enheter. 

De appar som eventuellt används i smarta enheter under semifinalen ska vara gratis att använda.  
Viktigt att observera: Produkterna ska produceras i sin helhet under semifinaldagen och enligt den tidtabell som getts för dem. 

Tävlingsarrangören skaffar till tävlingsplatsen bl.a. dator, 2 st USB-minnen, papper, pennor och post-it-lappar samt AVP-underlag i elektronisk (.docx) form och utskrivna underlag för idékläckning.  

Till semifinalen får man inte ta med egna USB-minnen. USB-minnen som eventuellt behövs under dagen utdelas från arrangörens sida. De filer som ska inlämnas till domarna i elektronisk form sparas på ett USB-minne, och instruktioner om detta ges på tävlingsdagens morgon. 

Praktiska anvisningar 

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

  • fotoförsett identitetsbevis  
  • om man vill får man ta med en egen dator, surfplatta eller annan smart enhet 

Under lunchpausen har de tävlande inte tillträde till datorerna.  

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Tävlingsuppgifterna har fördelats på fyra olika moduler. 

Den affärsidé/affärsverksamhetsplan (AVP) som ska produceras under dagen görs på ett AVP-underlag. De tävlande kan förbereda sig för den kommande semifinaluppgiften genom att bekanta sig med affärsverksamhetsplaner och hur de används vid planering av affärsverksamhet  I anslutning till tävlingsuppgiften har man nytta av att bekanta sig affärverksamhetsmodeller för cirkulär ekonomi och med FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). 

Företagsamhetsgrenen har tre domare (+1 reserv) på varje ort av de åtta orter som bestämts på förhand, och dessa bedömer tävlingslagens inlämnade produkter och presentationer. 

De huvudsakliga föremål som bedöms i Företagsamhet är identifiering och presentation av gruppens kunnande och utvecklingspunkter, idékläckning och analys av affärsverksamhetsmöjligheter, förverkligande av affärsverksamhetsplanen (AVP) i omfattning och med betoningar enligt uppgiftsbeskrivningen samt presentation och försäljning av affärsidén (presentation) samt beaktande av hållbar utveckling i affärsverksamheten.  

Bedömningen fördelas på kvantitativ och kvalitativ bedömning: 

30 % kvantitativ 

70 % kvalitativ 

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten.  Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier 

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Teamets kunnande

Uppgift

Teamet gör en poster/affisch över teamets styrkor och kunnande samt utvecklingspunkter i företagsamhet.  

Totalt maxpoäg: 10 p.

Modul 2/Idékläckning av affärsverksamhetsmöjligheter 

Uppgift

Gruppen utvecklar och planerar innovativa affärsidéer enligt uppdraget med beaktande av hållbar utveckling, och väljer en idé bland dessa som man sedan utvecklar vidare. 

Totalt maxpoäg: 20 p. 

Modul 3/Från idé till affärsverksamhetsplan  

Uppgift

Utgående från sin valda affärsidé utvecklar gruppen en fungerande affärsverksamhetsmodell och en affärsverksamhetsplan utifrån sina styrkor enligt uppdraget och beaktar hållbar utveckling. 

Totalt maxpoäg: 50 p. 

Modul 4/Presentation och försäljning av idén och affärsverksamheten  

Uppgift

Teamet presenterar sin affärsidé och affärsverksamhetsplan i komprimerad form för domarna.  

Totalt maxpoäg: 20 p. 

Tips på hur man kan förbereda sig för tävlingen

Kolla in dessa

De tävlande kan träna på förhand på gamla semifinaluppgifter som finns i Skills Finland rf:s uppgiftsbank (skillsfinland.fi). 

Vi rekommenderar att man också bekantar sig med nättjänster riktade till nya företagare, som t.ex.: 

På dessa sidor finns en hel del tips för företagande och anvisningar för planering, förverkligande av en AVP och till och med färdiga AVP-underlag. 

Dessutom rekommenderar vi att man bekantar sig med FN:s globala handlingsplan för hållbar utveckling, Agenda 2030 samt med verksamhetsmodeller för cirkulär ekonomi: 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners